Basisopleiding ACT

Bamboe-ACT | 3 hele dagen live of 6 dagdelen online.

Basisopleiding ACT

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Bamboe-ACT
Rembrandt van Rijnstraat 25
9718 PH

Lesplaats(en):

Groningen, Utrecht en online

Telefoonnummer:

06 13360519

E-mailadres:

Jennyblaauwbroek@bamboe-ACT.nl

Website:

https://www.bamboe-act.nl

Contactpersoon:

Jenny Blaauwbroek

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

ACT (Acceptatie & Committent Training/Therapie) is alweer 30 jaar oud en wordt steeds populairder in Nederland. Dat is logisch want het kan veel betekenen voor eenieder die worstelt met gedachten en emoties die hen belemmeren om dàt te doen wat je echt wilt. ACT gaat ervan uit dat pijn en lijden bij het leven horen. We krijgen allemaal te maken met stress, afwijzing, pijn, angst, ziekte en verlies. Dat is onontkoombaar. We willen graag altijd gelukkig zijn en de sociale media laat ons denken dat iedereen gelukkig is behalve jij. De strijd tegen het niet willen voelen van deze emoties zorgt ervoor dat we verwijderd raken van dat wat we eigenlijk ècht willen met ons leven. ACT leert je dat het okay is om alles emoties te voelen. Het is een praktische methode waarbij je snel tot de kern van het probleem komt en je duidelijkheid krijgt wat voor iemand ècht belangrijk is. Hierdoor kan je keuzes maken voor jouw leven en loopbaan. Dit is voor de (loopbaan)coach een uitgelezen methode omdat het in korte tijd een optimaal resultaat oplevert. Vaak kan de cliënt na 4 tot 6 gesprekken de keuzes maken vanuit het hart.

Doelgroep:

Loopbaancoaches, coaches, HRM-professionals en eenieder die met mensen werkt.

Omschrijving:

In deze compacte opleiding kan je snel en praktisch aan de slag kan gaan met het geleerde.
 In de opleiding van 3 dagen leer je hoe je ACT kan toepassen; - De theoretische kennis van ACT en RFT (de theoretische basis van ACT). - De zes processen van de ACT-Hexaflex( acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden en toegewijd handelen) kunnen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten; - De metaforen en experientiële oefeningen gebruiken; - Kunnen schakelen tussen de verschillende processen van ACT. Naast de theorie is er veel ruimte om te oefenen zodat je het gedachtegoed kan eigen maken. Door het gedachtengoed op jezelf toe te passen kan je ervaren wat het effect is zodat je het effectief kan toepassen in de gesprekken.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 0 uur
Coachen en Adviseren: 6 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 6 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 0 uur
Algemene basiskennis: 6 uur

Totaal aantal contacturen:

18 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

33 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

HBO

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, De deelnemers beschrijven na afloop een casus en de interventies van de ACT-processen die ze daarbij zouden inzetten. 2 à 3 A4.

Diploma of certificaat:

Ja, De deelnemers krijgen na afloop een bewijs waarbij de inhoud van opleiding ACT is benoemd waarin opgenomen het aantal PE-punten.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 645,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

50,-

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

3 hele dagen live of 6 dagdelen online.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

minimaal 4 en maximaal 14 deelnemers

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

LV POH-GGZ 18 PE-punten, Registerplein Sociaal Werker e.a.: 51 PE punten SKJ :27 PE-punten Register Vaktherapie: 36 PE-punten Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 18 punten Noloc: 52 PE punten

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2016

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

200-600

Aanvullende informatie:

Meer informatie op www.bamboe-ACT.nl De docent Jenny Blaauwbroek is al sinds 2009 bezig met ACT. Sinds 2024 is Petra van Doorn docent voor de opleiding in Utrecht.

Laatst bijgewerkt op:

25-04-2024