Cursus Loopbaantheorieën

Fontys | 3 maanden

Cursus Loopbaantheorieën

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Fontys
Postbus 2
5600 AA Eindhoven

Lesplaats(en):

Tilburg

Telefoonnummer:

088 507 7433

E-mailadres:

zakelijkhrmenp@fontys.nl

Website:

fontys.nl/cursus-loopbaantheorie

Contactpersoon:

Esse Heij

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de veranderingen die de loopbaan - onze loopbaan - in de loop der tijd heeft doorgemaakt en aan de veranderende wetenschappelijke inzichten die dit heeft opgeleverd. Aan de hand van een schets van de loopbaangeschiedenis ontwikkel je een kennisfundament waardoor je de ontwikkeling van en ervaring met loopbanen kunt duiden. Aan de hand van een aantal prominente dynamische actuele theorieën met bijbehorende modellen ontwikkel je inzicht in de complexiteit van de huidige loopbaan en in de diversiteit aan invloeden waaraan de loopbaan wordt blootgesteld en waarmee de Loopbaaneigenaar constructief moet leren omgaan. Aan de Loopbaaneigenaar wordt expliciet aandacht besteed. Wat betekent het voor en vraagt het van een individu dat hij/zij tegenwoordig steeds meer zelf verantwoordelijk is voor zijn loopbaan en de ontwikkeling ervan, hoe houdt een Loopbaaneigenaar zijn loopbaan vast en hoe kan de Loopbaaneigenaar deze koers bijstellen wanneer en waar nodig.

Doelgroep:

Deze cursus is geschikt voor iedereen die beroepsmatig zijn/haar eigen kennisfundament wil verstevigen teneinde een (nog) bekwamer loopbaancoach te worden.

Omschrijving:

In de cursus komen onderwerpen aan bod, waarbij voor elk onderwerp, voorafgaand aan de bijeenkomst, middels zelfstudie opdrachten worden voorbereid. De onderwerpen zijn achtereenvolgens: o De dynamische voortdurend veranderende omgeving o Een schets van het wetenschappelijk denken over loopbanen; diverse stromingen o Hedendaagse dynamische theorieën en visies o De Loopbaaneigenaar in de huidige samenleving en arbeidsmarkt o Het belang van werken met loopbaaninstrumenten’

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 0 uur
Coachen en Adviseren: 0 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 2 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 10 uur
Algemene basiskennis: 0 uur

Totaal aantal contacturen:

12 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

geen

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Deze cursus is geschikt voor zowel startende als ervaren loopbaanadviseurs met werkervaring in het loopbaandomein, voor NOLOC-leden, voor HRM’ers, HRD’ers, re-integratiedeskundigen en andere professionals met specifieke belangstelling voor loopbaanbegeleiding.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Ervaring met loopbanen en/of loopbaanontwikkeling in de brede zin van het woord is gewenst.

Overige eisen voor deelname:

geen

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Aanmelden kan via fontys.nl/cursus-loopbaantheorie Voordat je begint met de cursus vindt er altijd een telefonisch of online gesprek plaats waarbij de vooropleiding en aansluiting bij je werkachtergrond op persoonlijk niveau aan bod komen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Om een afspraak in te plannen, neem contact op via zakelijkhrmenp@fontys.nl of 08850 77433.

Startdata:

Woensdag 19 januari 2022. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de cursus verzet naar september 2022. Uiterste inschrijfdatum 20 december 2021.

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, De cursus Loopbaantheorieën wordt afgerond met een eindopdracht. In deze opdracht – onderwerp vrij naar keuze - laat je zien dat en hoe kennis van loopbaantheorieën in de praktijk van meerwaarde is/kan zijn.

Diploma of certificaat:

Ja, Certificaat van 24 sbu/ PE indien de eindopdracht als voldaan is beoordeeld.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 995,00

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

3 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

woensdagen: 6 ochtenden.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

8-12

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

n.v.t.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2021

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

20 of minder

Aanvullende informatie:

Voor meer informatie over de cursus en de actuele start- en lesdata kun je terecht op fontys.nl/cursus-loopbaantheorie. Uiteraard kun je voor specifieke vragen altijd terecht bij ons secretariaat via zakelijkhrmenp@fontys.nl of 08850 77433.

Laatst bijgewerkt op:

15-11-2021