Cursus Begeleide Intervisie/ Methodische werkbegeleiding

Fontys | 3 maanden

Cursus Begeleide Intervisie/ Methodische werkbegeleiding

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Fontys
Postbus 2
5600 AA Eindhoven

Lesplaats(en):

Tilburg

Telefoonnummer:

088 507 7433

E-mailadres:

zakelijkhrmenp@fontys.nl

Website:

fontys.nl/cursus-loopbaanintervisie

Contactpersoon:

Rianne Wolberink-van Aanholt

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

• Wil je middels intervisie op interactieve wijze begeleid worden door een ervaren coach of (opleidings-)supervisor? • Wil je een professionaliseringsslag maken en zoek je ondersteuning op het gebied van methodische werkbegeleiding? • Sta je op het punt van je NOLOC (re-)certificering en heb je behoefte aan een sterke intervisie-context? Dan passen deze praktijkgerichte bijeenkomsten perfect bij jouw ambitie op het gebied van loopbaanbegeleiding!

Doelgroep:

Vanwege de benodigde casuïstiek zijn de bijeenkomsten bedoeld voor ervaren loopbaanprofessionals die in het kader van de eigen professionele ontwikkeling en/of NOLOC (Re-) certificering gestructureerd aan de slag willen met reflectie op het eigen handelen en eigen werkmethodiek middels intervisie.

Omschrijving:

De basis van deze begeleide intervisie bestaat uit 3 pijlers: 1. de groep van collega-loopbaanprofessionals die de mogelijkheid geeft om vanuit meerdere perspectieven je persoonlijk professioneel handelen in dialoog te kunnen brengen. 2. de casuïstiek die door jou als cursist wordt ingebracht. Met een eigen casus als uitgangspunt vinden de intervisies plaats. 3. de begeleider die ervaring heeft met het begeleiden van intervisies en met het loopbaanvakgebied. Het is dus van belang dat je concrete ervaring hebt met loopbaanvraagstukken van cliënten. Binnen de bijeenkomsten zal verder aandacht worden besteed aan het door-ontwikkelen van een eigen praktijk- en werkmethodiek (praktijkonderzoek). Het doel hiervan is het herkennen van en bouwen aan een eigen stijl en werkwijze. De aandacht zal hierbij zowel uitgaan naar vaardigheden/skills, kennisaspecten (theorie) als professionele attitude/beroepsrol. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers, om ervoor te zorgen dat ieders inbreng voldoende aan bod kan komen. Iedere deelnemer schrijft verslagen over de intervisies en maakt een eindverslag.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 10 uur
Coachen en Adviseren: 2 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 2 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 0 uur
Algemene basiskennis: 0 uur

Totaal aantal contacturen:

14 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

geen

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Ervaring met individuele loopbaanbegeleidingstrajecten is vereist.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Ervaring met individuele loopbaanbegeleidingstrajecten is vereist.

Overige eisen voor deelname:

In de intervisiebijkomsten wordt ingegaan op ieders eigen casuïstiek op het gebied van loopbaanvraagstukken. Van belang is dat je ervaring hebt met loopbaanbegeleiding en eigen casuïstiek kunt inbrengen.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Aanmelden kan via fontys.nl/cursus-loopbaanintervisie Voordat je begint met de cursus bestaat er de mogelijkheid tot een telefonisch of online gesprek indien je vragen hebt over de cursus. Om een afspraak in te plannen, neem contact op via zakelijkhrmenp@fontys.nl of 08850 77433. Mochten wij naar aanleiding van je aanmelding vragen hebben dan nemen we contact met je op.

Startdata:

woensdag 19 januari 2022 Aanmelden kan t/m 20 december 2021. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus verplaatst naar september ’22 .

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Nee

Diploma of certificaat:

Nee

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 995,00

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

3 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

woensdagochtenden. Kijk op de website voor de actuele lesdata.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

maximaal 6

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

n.v.t.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2021

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

20 of minder

Aanvullende informatie:

Voor meer informatie over de cursus en de actuele start- en lesdata kun je terecht op fontys.nl/cursus-loopbaanintervisie. Uiteraard kun je voor specifieke vragen altijd terecht bij ons secretariaat via zakelijkhrmenp@fontys.nl of 088 507 7433

Laatst bijgewerkt op:

15-11-2021