Cursus Leerprocesgerichte Loopbaanbegeleidingsmethodiek voor loopbaanbegeleiders

Fontys | 3 maanden

Cursus Leerprocesgerichte Loopbaanbegeleidingsmethodiek voor loopbaanbegeleiders

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Fontys
Postbus 2
5600 AA Eindhoven

Lesplaats(en):

Tilburg

Telefoonnummer:

088 507 7433

E-mailadres:

zakelijkhrmenp@fontys.nl

Website:

fontys.nl/cursus-loopbaanmethodiek

Contactpersoon:

Rianne Wolberink-van Aanholt

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Als deelnemer van deze verdiepingscursus Loopbaanbegeleidingsmethodiek maak je kennis met een loopbaanbegeleidingsmethodiek die zich richt op het loopbaanleerproces van de cliënt en loopbaaneigenaarschap stimuleert. Door een mix van theorie en oefeningen krijg je zicht op de achtergronden van de methodiek en de relatie met het leerproces van de cliënt. In deze cursus leer je hoe je een vraagverhelderend gesprek kunt voeren, kunt analyseren en op methodische wijze kunt koppelen aan loopbaanleerthema’s. We behandelen onderwerpen als plan van aanpak en mogelijke uitwerkingen van een loopbaantraject. Tot slot wordt de evaluatie van het traject besproken.

Doelgroep:

Wil jij als ervaren Loopbaanprofessional je verdiepen en verder ontwikkelen in: • de achtergronden van deze loopbaanbegeleidingsmethodiek • het werken vanuit een leerprocesgerichte visie • de rol en plaats die methodieken innemen in het proces van de cliënt • een praktische vertaling van deze methodiek Dan sluit de cursus Loopbaanbegeleidingsmethodiek perfect aan bij jouw ambities!

Omschrijving:

Op de eerste lesdag (2 dagdelen) zal aandacht besteed worden aan methodisch werken en het Methodisch loopbaanbegeleidingsmodel zoals beschreven in de NOLOC overgangsmodule. De loopbaanbegeleidingsmethodiek gebaseerd op methodiek Loopbaandilemma’s (Reynaert & Spijkerman) wordt uitgebreid behandeld, je ontdekt de kracht van leerprocesgericht werken en we leggen de relatie met jouw persoonlijke begeleidingsaanpak. Tot slot zal de eindopdracht toegelicht worden. Tijdens de tweede lesdag en dagdeel 5 besteden we aandacht aan de uitdieping, praktische toepassingen van de methodiek alsmede de keuze voor trajectonderwerpen, passende instrumenten/werkvormen en de toetsvoorbereiding. Twee weken na bijeenkomst 5 wordt de eindopdracht ingeleverd. Dagdeel 6, tot slot, staat in het teken van de eindbespreking, feedback op de eindopdracht en evaluatie van de bijeenkomsten. Naast uitleg en instructie vormen dialoog, oefening en interactie alsmede intervisie essentiële onderdelen van deze cursus. Na afronding van deze cursus en toets ben je (beter) in staat om je eigen werkaanpak methodisch te onderbouwen en kun je bewust voor leerprocesgerichte interventies kiezen, aangepast op de loopbaanvraag/-doelen van je cliënt.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 2 uur
Coachen en Adviseren: 5 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 12 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 5 uur
Algemene basiskennis: 0 uur

Totaal aantal contacturen:

24 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

n.v.t.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Je bent een praktiserend loopbaanprofessional met ervaring op het gebied van individuele loopbaanbegeleidingstrajecten.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Met jouw ervaring en werkachtergrond ben je bekend met algemene basiskennis en vaardigheden op het gebied van coaching en -begeleiding van cliënten met loopbaanvraagstukken. Deze kennis is vereist voor het starten van deze cursus.

Overige eisen voor deelname:

Persoonlijk intakegesprek (online of telefonisch)

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Aanmelden kan via fontys.nl/cursus-loopbaanmethodiek Voordat je begint met de cursus vindt er altijd een telefonisch of online gesprek plaats waarbij de vooropleiding en aansluiting bij je werkachtergrond op persoonlijk niveau aan bod komen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Om een afspraak in te plannen, neem contact op via zakelijkhrmenp@fontys.nl of 08850 77433.

Startdata:

12 januari 2022 Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de cursus verzet naar september 2022. Uiterste inschrijfdatum 20 december 2021.

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja

Diploma of certificaat:

Ja, Indien je hebt voldaan aan de voorwaarden ontvang je een certificaat met daarop vermeld 42 Studiebelastingsuren/ PE-punten.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 1.250,00

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

3 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

6 dagdelen (woensdagen) waarvan 2 hele lesdagen en 2 halve lesdagen. Totaal: 24 uur . Kijk op de website voor de actuele lesdata.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

8-12

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

n.v.t.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2006. De opleiding is in de loop der jaren aangepast qua vorm en inhoud.

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

60-200

Aanvullende informatie:

Voor meer informatie over de cursus en de actuele start- en lesdata kun je terecht op fontys.nl/cursus-loopbaanmethodiek. Uiteraard kun je voor specifieke vragen altijd terecht bij ons secretariaat via zakelijkhrmenp@fontys.nl of 08850 77433.

Laatst bijgewerkt op:

15-11-2021