Leerroute (ontwikkeltraject) ervaringsdeskundig professional

Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk | acht maanden

Leerroute (ontwikkeltraject) ervaringsdeskundig professional

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk
Hofstraat 161
5641 TD Eindhoven

Lesplaats(en):

Individueel; een op een training/ aanvullende masterclasses en intervisie/supervisie mogelijk in groep

Telefoonnummer:

040 2094245

E-mailadres:

info@cczw.nl

Website:

www.centrumchronischziekenwerk.nl

Contactpersoon:

Robbert Janssen (gecertificeerd arbeidsdeskundige/loopbaanprofessional RL)

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Hoe kunt u groeien in uw ervaringsdeskundigheid? En hoe kunt u anderen begeleiden vanuit uw ervaringen, aanvullend op uw eigen beroep en vakmanschap? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze leerroute, ‘het ontwikkelen van uw ervaringsdeskundigheid‘. Wij leren u om uw kwetsbare gezondheid in te zetten als kracht, een extra tool bij het begeleiden van mensen in relatie tot werk en gezondheid. Deelname aan de training betekent dan ook dat u uw ervaringskennis verzilvert. Uw kwetsbaarheid wordt uw kracht. Waar zet u ervaringsdeskundig begeleiding bijvoorbeeld in? Denk hierbij aan werkgerelateerde problemen, communicatie met werkgever, leidinggevende, collega’s, bedrijfsarts of uitkeringsinstantie, loopbaantrajecten, leren omgaan met verlies van gezondheid en/of werk, begeleiding tijdens Wet verbetering poortwachter of het leren vinden van meer evenwicht in belastbaarheid en belasting.

Doelgroep:

Sociaal professionals uit de hoek mens- arbeid, mens-gezondheid/onderwijs (bv bedrijfsmaatschappelijk werkers, psychologen, HR adviseurs, arbeidsdeskundigen, loopbaanadviseurs) met een chronische ziekte en/of een psychische kwetsbaarheid.

Omschrijving:

U volgt een intensief traject met veel persoonlijke begeleiding. Een ervaringsdeskundig trainer/psycholoog begeleidt u een-op-een gedurende het ervaringsdeskundig ontwikkeltraject. Zo bieden we maatwerk en krijgt u alle aandacht die nodig is om tot een succesvolle afronding te komen. Tijdens het ontwikkeltraject ervaringsdeskundigheid begeleidt u vijf mensen met een kwetsbare gezondheid met inzet van uw ervaringsdeskundigheid. De mensen die u begeleidt beschrijven in hoeverre de inzet van uw ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan herstel en/of acceptatie. U gaat enerzijds praktisch aan de slag als begeleider. Tegelijkertijd werkt u aan de opdrachten voor uw portfolio. De oefentrajecten vormen het hart van de training. Het ‘leren’ inzetten van je eigen ervaringsdeskundigheid middels zelfonthulling ontwikkel je vooral in de praktijk De ervaringsdeskundigheid toetsen we aan de hand van uw portfolio, bestaande uit verschillende opdrachten. De opdrachten volgen een logisch pad, waarin alle facetten van ervaringsdeskundigheid en de bijbehorende opdrachten stap voor stap worden belicht. Als u alles heeft afgerond wordt uw portfolio door een externe toetscommissie in een gesprek beoordeeld. Bij een positieve beoordeling ontvangt u het certificaat.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 12 uur
Coachen en Adviseren: 24 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 6 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 6 uur
Algemene basiskennis: 6 uur

Totaal aantal contacturen:

54 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

200 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Hbo- of wo werk- en denkniveau en ervaring in het begeleiden, coachen of adviseren van mensen. Daarnaast een kwetsbare gezondheid (chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid)

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Minimaal twee jaar werkervaring in het begeleiden van mensen in relatie tot werk, gezondheid en loopbaan.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Ervaring op het gebied van mens, arbeid, gezondheid.

Overige eisen voor deelname:

Iemand moet zijn of haar chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid voor een groot deel al verwerkt hebben. Voor de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid is dit een harde eis.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Met een intake gesprek worden verwachtingen en leerdoelen besproken. Indien een deelnemer niet volledig aan de toelatingseisen voldoet kan een assessment plaatsvinden.

Startdata:

Het ontwikkeltraject is plaats en tijdsonafhankelijk en kan per direct starten. Reistijd en reiskosten vervallen en u maakt de opdrachten op het moment dat dit u uitkomt. Bij voldoende aanmeldingen of in-company bieden we de training ervaringsdeskundig coach ook via een groepsprogramma aan.

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Het portfolio van de kandidaat wordt door een externe toetscommissie in een gesprek beoordeeld

Diploma of certificaat:

Ja, Bij een positieve beoordeling van het toetsgesprek door de toetscommissie ontvangen deelnemers het certificaat.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 3.950,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

nvt

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

acht maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

Niet van toepassing, in overleg ook afhankelijk van de belastbaarheid van de deelnemer. Betreft maatwerk en wij houden rekening met iemands "ziek zijn".

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Individueel maximaal 50 deelnemers. Betreft het een groep dan maximaal 20 deelnemers per groep

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

Erkenning door vereniging van ervaringsdeskundigen Samenwerking met UWV

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2013

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

60-200

Aanvullende informatie:

www.centrumchronischziekenwerk.nl

Laatst bijgewerkt op:

11-02-2022