Aanpak van stress coach - opleiding tot licentiehouder

Platform Uit je hoofd, in je lijf | 5 maanden

Aanpak van stress coach - opleiding tot licentiehouder

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Platform Uit je hoofd, in je lijf
Leghorn 1
7944 AZ Meppel

Lesplaats(en):

Online en Meppel

Telefoonnummer:

06 - 19456543

E-mailadres:

info@uitjehoofd-injelijf.nl

Website:

www.uitjehoofd-injelijf.nl

Contactpersoon:

Frances van Dinther

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

In de opleiding ‘Aanpak van stress’ van het platform Uit je hoofd, in je lijf (UJHIJL) leren coaches/trainers/psychologen om cliënten te begeleiden in de aanpak van stress met behulp van een gestructureerde online leeromgeving. Tijdens de opleiding tot licentiehouder doorloopt de coach het programma eerst zelf en na de 2 volle train-de-trainer dagen en individuele supervisiemomenten, kan de coach het online programma zelfstandig inzetten in de eigen praktijk. Hij is na afronding als licentiehouder verbonden aan het platform. Inhoud programma: het online programma 'Aanpak van Stress' heeft tot doel om de balans tussen denken en voelen stapsgewijs weer in balans te brengen. In zes modules wordt met behulp van theorie, animaties, oefeningen en opdrachten gewerkt aan herstel en balans. Alle onderdelen zijn nauw op elkaar afgestemd en worden steeds uitdagender. De opzet zorgt voor een duurzaam resultaat. Ieder jaar behalen deelnemers weer ijzersterke (jaarlijks gemeten) resultaten en ook de coaches van het programma worden zeer hoog gewaardeerd.

Doelgroep:

De opleiding is bedoeld voor (loopbaan)coaches of trainers die meer aan de basis -het welbevinden- van hun cliënten willen werken. Als loopbaancoach kun je dit traject inzetten bij cliënten die teveel in hun hoofd zitten en als gevolg daarvan moeilijk kunnen voelen, laat staan een loopbaantraject succesvol doorlopen.

Omschrijving:

De opleiding voor loopbaancoaches en begeleiders is een zogenaamde ‘blended opleiding’ wat betekent dat we het ‘traditionele leren’ combineren met de moderne techniek. De opleiding bestaat dus uit live online contacten met de trainer en groepsgenoten, contacten die via de online leeromgeving plaatsvinden en een fysieke groepsbijeenkomst. Je wordt in deze opleiding opgeleid tot licentiehouder van het platform om in eerste instantie het programma Aanpak van Stress te kunnen geven. De opleiding kent een duur van ongeveer 5 maanden en bestaat uit 3 fasen. In fase 1: volg je het programma 'Aanpak van Stress' zelf als cliënt in een kleine groep met 'collega-coaches', waarbij we gezamenlijk in een Virtual Classroom elke twee weken een module bespreken en verdieping aanbrengen. In fase 2: vindt er een tweetal 'train-de-trainer bijeenkomsten' plaats. Ook deze trainersdagen zijn online en zorgen ervoor dat je als coach 'boven' de stof komt te staan waardoor je gemakkelijker met het materiaal en met de instrumenten zal werken. Ook wordt casuïstiek besproken en achtergronden inzichtelijk gemaakt. In fase 3: kun je een beroep doen op meerdere persoonlijke supervisiemomenten met de opleider, tijdens het begeleiden van je eerste cliënt met het programma. Het is de bedoeling dat je met je eerste cliënt start, terwijl je nog in de opleiding zit.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 0 uur
Coachen en Adviseren: 20 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 12 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 0 uur
Algemene basiskennis: 0 uur

Totaal aantal contacturen:

32 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

54 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

HBO, bij voorkeur aangevuld met coach opleiding.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Bij voorkeur enige coach ervaring

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Bij voorkeur enige coach ervaring

Overige eisen voor deelname:

Indien je niet aan de voorwaarden voldoet, kan de motivatie in het kennismakingsgesprek worden besproken en meegewogen.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Een kennismakingsgesprek is altijd vooraf aan de toelating en start.

Startdata:

Februari 2021 (nader te bepalen) Mei 2021 (nader te bepalen) Vermoedelijk na de zomer (sept 2021)

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Tijdens de supervisie momenten.

Diploma of certificaat:

Ja

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 390,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

213,00 (materiaal)

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

5 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

Fase 1 start met een online bijeenkomst van 2 uur per 2 weken (2 bijeenkomsten van 2 uur om de week) Fase 2 zijn 2 groepsbijeenkomsten van een dag waarvan 1x online en 1x in Meppel Fase 3 zijn individuele supervisiemomenten en deze vinden online plaats, 6 x een uur.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

6 deelnemers per groep

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

-

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2014

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

20-60

Aanvullende informatie:

Omdat er geen opleidingskosten zijn (we brengen alleen materiaal en codes voor jou en je proefcliënt in rekening), gelden er aanvullende voorwaarden na afronding van de opleiding. Als licentiehouder dien je na je registratie tenminste 3 vouchercodes per jaar af te nemen bij het platform, deze kun je tegen inkoopprijs aanschaffen. Deze codes kun je als coach weer doorverkopen aan de cliënt die de training gaat doorlopen (tegen een maximale verkoopprijs). Voorts dient de coach tenminste 5 jaar aangesloten te blijven als licentiehouder. De aangesloten coach kan na aansluiting gratis gebruik maken van een online meditatie-abonnement bij het platform Meditatie.live. En de training Grip op je Gedrag kan na aansluiting eveneens kosteloos worden doorlopen.

Laatst bijgewerkt op:

16-06-2021