Leergang Loopbaancoaching

Hogeschool van Amsterdam | 1 studiejaar, gedurende circa 12 maanden

Leergang Loopbaancoaching

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 3b
1091 GH Amsterdam

Lesplaats(en):

Amsterdam

Telefoonnummer:

06-21156417

E-mailadres:

loopbaancoaching@hva.nl

Website:

https://www.hva.nl/cursussen/leergang-loopbaancoaching

Contactpersoon:

Emily van Houts

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Veel van het begeleidingswerk op middelbare scholen, ROC’s, hogescholen, universiteiten en zelfstandige coachbureaus wordt verricht door docenten, coaches en adviseurs die niet per definitie specifiek hiervoor zijn geschoold. Helaas zijn de HBO-opleidingen en de academische routes die er waren op het gebied van studiekeuze- en beroepskeuze-advisering in de loop der jaren in aantal afgenomen. Daarom bestaat er tegenwoordig weinig gedeelde kennis over welke methodieken en instrumenten er zijn en wat werkt en niet werkt bij de loopbaanbegeleiding van jongeren. De Hogeschool van Amsterdam geeft antwoord op deze professionaliseringsvragen vanuit het werkveld. De leergang is gericht op het kunnen begeleiden van jongeren en adolescenten met loopbaanvraagstukken in de transitiefases studiekeuze, niet goed gekozen dus opnieuw kiezen en loopbaankeuze na afstuderen. Met onze verschillende expertises als studiekeuzecoach, gepromoveerd psychologisch onderzoeker en onze jarenlange ervaring in het begeleiden van twijfelaars, hebben wij vanuit het vakgebied Psychologie onze krachten gebundeld. Heb jij in je werk te maken met jongeren die voor belangrijke keuzes staan? Profielkeuzes, studiekeuzes, switchen of een eerste baan? De Leergang Loopbaancoaching verbindt actuele psychologische kennis, instrumenten en coachvaardigheden en geeft je nieuwe inzichten en handvatten voor in de praktijk. De leergang bestaat uit negen masterclasses. De leergang levert je handvatten op die je direct gebruikt in de praktijk op basis van de inzichten uit de psychologie. Daarnaast verbeter je je gesprekstechnieken voor een studiekeuzegesprek en leer je meer over psychodiagnostiek waarmee je de (on)zin van studiekeuzetesten bepaalt. De Hogeschool van Amsterdam geeft antwoord op deze professionaliseringsvragen vanuit het werkveld. De leergang is gericht op het kunnen begeleiden van jongeren en adolescenten met loopbaanvraagstukken in de transitiefases studiekeuze, niet goed gekozen dus opnieuw kiezen en loopbaankeuze na afstuderen. Met onze verschillende expertises als studiekeuzecoach, gepromoveerd psychologisch onderzoeker en onze jarenlange ervaring in het begeleiden van twijfelaars, hebben wij vanuit het vakgebied Psychologie onze krachten gebundeld. Heb jij in je werk te maken met jongeren die voor belangrijke keuzes staan? Profielkeuzes, studiekeuzes, switchen of een eerste baan! De leergang Loopbaancoaching verbindt actuele psychologische kennis, instrumenten en coachvaardigheden en geeft je nieuwe inzichten en handvatten voor in de praktijk. De leergang bestaat uit negen masterclasses (die eventueel ook afzonderlijk te volgen zijn). De leergang levert je handvatten op die je direct gebruikt in de praktijk op basis van de inzichten uit de psychologie. Daarnaast verbeter je je gesprekstechnieken voor een studiekeuzegesprek en leer je meer over psychodiagnostiek waarmee je de (on)zin van studiekeuzetesten bepaalt.

Doelgroep:

De post-hbo Leergang Loopbaancoaching is bedoeld voor mensen die een HBO werk- en denkniveau hebben en werkzaam zijn of willen zijn als begeleiders van studiekiezers.

Omschrijving:

Deze leergang bestaat uit negen masterclasses en zes intervisie bijeenkomsten (zelfstandig in te plannen). De masterclasses kennen een duidelijke samenhang en opbouw. Tijdens een masterclass is er steeds aandacht voor psychologische kennis, instrumenten en vaardigheden verbonden aan de eigen werkpraktijk. In iedere masterclass is ruimte voor eigen inbreng. In het programma wordt steeds zo goed mogelijk aangesloten bij de inbreng, behoefte en casuïstiek vanuit de groep. CURRICULUM EN LEEROPBRENGSTEN: De Hogeschool van Amsterdam heeft met de post-HBO opleiding van Toegepaste Psychologie de Leergang Loopbaancoaching een curriculum ontwikkeld dat niet alleen antwoord geeft op de noodzakelijke uitbreiding van psychologische kennis van de studiekiezer, maar zich ook richt op het praktisch toepassen van de instrumenten en vaardigheden van de studiekeuzecoach. Leeropbrengsten: - Je beschikt over uiteenlopende methodes, testgebruik en creatieve instrumenten om leerlingen en studenten met studiekeuze- of loopbaanvraagstukken te begeleiden en hun eigen antwoorden te laten vinden. - Je beschikt over kennis van studies en beroepen, van MBO tot WO niveau, in Nederland en je beheerst verschillende gesprekstechnieken om jonge mensen in beweging te brengen. - Je hebt kennis van ontwikkelingspsychologie, verschillende psychologische stromingen, levensloopthematiek en levensfasebenadering en je kunt die theoretische kennis integreren in het werken met leerlingen en studenten. - Je hebt geleerd een authentieke studiekeuzecoach te zijn die vanuit eigen kracht werkt. - Je kent je eigen valkuilen en je bent in staat deze bewust te hanteren.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 72 uur
Coachen en Adviseren: 0 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 0 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 0 uur
Algemene basiskennis: 0 uur

Totaal aantal contacturen:

72 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

198 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Om tot deze Post-HBO leergang toegelaten te kunnen worden, moet je beschikken over een HBO-diploma van een relevante opleiding in het werkveld.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

De post-hbo Leergang “Loopbaancoaching”, is bedoeld voor mensen die een HBO werk- en denkniveau hebben en werkzaam zijn of willen zijn als begeleiders van studiekiezers. Een voorwaarde voor het deelnemen aan de leergang is om ofwel praktijkervaring te hebben opgedaan in het studiekeuzevakgebied ofwel bereid te zijn praktijkervaring op te doen middels een stage, werkervaringsplek of het zelfstandig werven van cliënten met studiekeuze of loopbaanvraagstukken.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

De post-hbo Leergang Loopbaancoaching is bedoeld voor mensen die een HBO werk- en denkniveau hebben en werkzaam zijn of willen zijn als begeleiders van studiekiezers. Een voorwaarde voor het deelnemen aan de leergang is om ofwel praktijkervaring te hebben opgedaan in het studiekeuzevakgebied ofwel bereid te zijn praktijkervaring op te doen middels een stage, werkervaringsplek of het zelfstandig werven van cliënten met studiekeuze of loopbaanvraagstukken.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Inschrijven voor de leergang gaat via het inschrijfformulier op de website van de leergang: https://aanmelden.hva.nl/admission/startOfProgram?&acadCareer=95&acadProg=5910&acadPlan=59101&admitTerm=2230&admitType=01&ssrSlStartmoNld=9&language=nl&_ga=2.177324453.1883902206.1679998517-1215414350.1653995199 Intake Na je inschrijving wordt je verzocht om een intakeformulier in te vullen. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de verwachtingen, de ervaring, het niveau en programma gezamenlijk besproken.

Startdata:

Donderdag 14 september 2023

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Ja, Intervisie: Naast het volgen van de masterclasses, volgen de deelnemers in hun eigen tijd een 6-tal intervisiebijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten is er een leerlijn intervisie ontwikkeld. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek. Deze casuïstiek wordt grotendeels onderbouwd met video-opnames van studiekeuze- en loopbaangesprekken uit de eigen praktijk. Daarmee toont de deelnemer aan in staat te zijn om het geleerde in de praktijk toe te passen. Eindbeoordeling portfolio: Verslagen van de intervisiebijeenkomsten, rapportages en reflectieverslagen maken deel uit van het portfolio op grond waarvan de eindbeoordeling plaats vindt. De ervaringseisen, de rapportages en de reflecties van de leergang (en de intervisie) en de eisen van de BKA worden in het portfolio opgenomen.

Diploma of certificaat:

Ja, Ja, Certificaat: Tijdens de leergang stel je een portfolio samen. Het portfolio bestaat uit opdrachten vanuit de kennislijn, de instrumentenlijn en de vaardighedenlijn toegepast in je eigen werkomgeving. De leergang wordt afgesloten met een eindgesprek over het portfolio en jouw persoonlijke ontwikkeling in je rol als loopbaanbegeleider. Je ontvangt een certificaat. Dit certificaat biedt toegang tot een verkorte route voor een BKA-registratie. Het register BKA staat voor registratie van gekwalificeerde beroepskeuze- en loopbaanadviseurs. Meer informatie over het register BKA vind je op de website van het register BKA. Register BKA Het register BKA staat voor registratie van gekwalificeerde beroepskeuze- en loopbaanadviseurs. Voor een inschrijving bij het register moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: Minimaal hbo-diploma (of aantoonbaar hbo-niveau). Certificaat Leergang Loopbaancoaching inclusief specialisatie Psychodiagnostische instrumenten. 1 jaar aantoonbare werkervaring met studie-, beroepskeuze- of loopbaanvragen. 3 casussen waarbij psychodiagnostiek is gebruikt. Meer informatie over het register BKA vind je op de website van het register BKA

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 3.250,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

100

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

1 studiejaar, gedurende circa 12 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

De lesdagen van de 9 masterclasses zijn donderdagen, circa 1 keer per maand.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Maximaal 21 deelnemers

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2017

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

200-600

Laatst bijgewerkt op:

03-04-2023