Opleiding systemisch werken met Rake Vragen - 100% online

Rake Vragen | 16 weken

Opleiding systemisch werken met Rake Vragen - 100% online

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Rake Vragen
Het Veer 38
1633 HE

Lesplaats(en):

online

Telefoonnummer:

06-19658763‬

E-mailadres:

fem@rakevragen.com

Website:

www.rakevragen.com

Contactpersoon:

Fem Jacobs

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Het doel van het programma is om systemische kennis via vragen te kunnen integreren in de eigen, bestaande coachtechnieken en methoden zodat je als coach ook op de systemische lagen een interventie kunt doen, zonder hiervoor als opsteller opgeleid te hoeven worden.

Doelgroep:

coaches en begeleiders van individuen

Omschrijving:

Bij loopbaanvraagstukken spelen vaak veel verborgen verbindingen. Systemisch werken maakt de verborgen verbindingen zichtbaar. Met het Praktijk Programma Rake Vragen kun je deze kennis direct toevoegen aan je andere tools die je als loopbaanprofessional inzet. Je hoeft niets af te leren, je verrijkt alles wat je al weet en kunt. Rake Vragen bestaat uit: 1) de kwaliteit van jouw aanwezigheid 2) de vraag die je stelt 3) de systemen die reageren In de drie levels van dit programma komen steeds alledrie de elementen aan bod, met een toenemende complexiteit. Het complete programma bestaat uit een introductie, level 1, 2 en 3 en een toets. De inhoudelijke kennisoverdracht wordt gedaan in een uitgebreide online leeromgeving met 24 modules. Iedere module bestaat uit een video, een transcript, reflectievragen en een opdracht. Alle voorbeelden en opdrachten verwijzen naar werksituaties in organisaties. Als loopbaanprofessional krijg je hierdoor een verdiept inzicht in hoe organsiaties functioneren, en de dus hoe mensen hier in passen en hoe ze zich kunnen voorbereiden om deel te zijn van zo'n organisatie. Bij de introductie en de drie levels boek je een coachingssessie met een gespecialiseerde Rake Vragen coach naar keuze. Je verdiept je kennis verder in de drie online werkcolleges die bij de levels horen. Deze werkcolleges worden door Siets Bakker gegeven.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 5 uur
Coachen en Adviseren: 5 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 20 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 0 uur
Algemene basiskennis: 16 uur

Totaal aantal contacturen:

46 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

2 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

HBO niveau

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Je moet minimaal 3 jaar in een organisatie gewerkt hebben zodat je deze ervaring kunt gebruiken om de theorie goed te begrijpen.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Je moet minimaal 1 jaar werkervaring als loopbaancoach hebben zodat je voldoende referentiemateriaal hebt.

Overige eisen voor deelname:

Enige bekendheid met systemisch werk of opstellingen is voldoende.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Na een self-assessment op de toelatingseisen kun je je aanmelden.

Startdata:

Je kunt eens in de twee maanden instromen. Kijk op de website rakevragen.com voor actuele data. Je kiest zelf op welke data je je intekent voor de werkcolleges en wanneer je de coaching plant.

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Als je voldoende punten behaald hebt bij de eindtoets, ontvang je het certificaat. De eindtoets is ontworpen om te meten waar je staat én bedoeld om je te inspireren. Het zijn opdrachten die leuk zijn om te doen en die je nieuwe inzichten brengen. De eindtoets bestaat uit drie onderdelen: 1) een leerverslag met een persoonlijke reflectie 2) een kennistoets 3) een commentaar op een actualiteit uit de media of een casus uit jouw praktijk via Rake Vragen

Diploma of certificaat:

Ja, Ja, je ontvangt het certificaat van de opleiding Rake Vragen en mag het logo van Rake Vragen gebruiken.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 995,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

geen

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

16 weken

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

Zelf in te delen.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Niet van toepassing

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2020

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

60-200

Aanvullende informatie:

Na je deelname aan de opleiding Rake Vragen kun je: 1) het systemisch gedachtegoed integreren met de bestaande coachtechnieken die je als loopbaanprofessional al gebruikt; 2) zelf Rake Vragen kunnen maken en stellen, hardop aan je client of aan jezelf voor, tijdens of na de de contactmomenten om zo verborgen verbindingen, zichtbaar te maken; 3) patronen van je client beter herkennen en deze informatei inzetten als onderdeel van je begeleiding; 4) je cliënten trakteren op heel veel nieuwe, andere opdrachten en werkvormen, allemaal gebaseerd op het systemische gedachtegoed; 5) je leert heel goed te herkennen welk gedrag en keuzes van je cliënt veroorzaakt wordt door iets dat vastzit in de onderstroom en je kunt gemakkelijk beweging brengen via je vragen.

Laatst bijgewerkt op:

14-07-2022