Opleiding Studiekeuzeadvies

Opleiding Studiekeuzeadvies | 3 dagen en voorbereiden thuis - in totaal 28 uur.

Opleiding Studiekeuzeadvies

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Opleiding Studiekeuzeadvies
Grote Boel 81
6515 XA Nijmegen

Lesplaats(en):

Cursus- en Vergadercentrum Domstad - Utrecht

Telefoonnummer:

06-23839822

E-mailadres:

info@opleidingstudiekeuzeadvies.nl

Website:

https://www.opleidingstudiekeuzeadvies.nl

Contactpersoon:

Gertie Boleij

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

De professional leert om op een effectieve wijze studiekeuzeadvies te geven.

Doelgroep:

De zelfstandige loopbaanadviseur of coach die zich wil specialiseren in studiekeuzeadvies. Ook voor het opfrissen van de kennis op het gebied van studiekeuze voor de studiekeuzeadviseur en -begeleider.

Omschrijving:

De opleiding geeft alle tools die nodig zijn om als studiekeuzeadviseur te kunnen functioneren. De rode draad van de Opleiding is het volgen van een praktijk casus. Alle onderdelen worden behandeld: * tests afnemen - interpreteren - bespreken | * coachgesprekken houden met jongeren | * onderwijsstructuur | * marktbenadering en ondernemerschap. De basis van het studiekeuzeproces is de 4 fasen studiekeuze strategie®. Aan het einde van de opleiding krijgt de deelnemer het certificaat 4 fasen studiekeuze strategie®.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 6 uur
Coachen en Adviseren: 8 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 6 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 3 uur
Algemene basiskennis: 3 uur

Totaal aantal contacturen:

26 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

2 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Professional, loopbaanadviseur of coach met een opleiding op hbo-niveau

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Inschrijven en betaling via de website https://opleidingstudiekeuzeadvies.nl.

Startdata:

9 en 10 juli - online en 14 november 2020 - praktijk | 21 en 22 augustus - online en 14 november 2020 - praktijk | 18 en 19 september - online en 14 november 2020 - praktijk | 6 en 7 November - online en 14 november 2020 - praktijk

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Gedurende de gehele opleiding wordt de voortgang gemonitord en wordt feedback gegeven.

Diploma of certificaat:

Ja, Na afloop krijgt de deelnemer een certificaat. Met dit certificaat heeft de deelnemer het recht de 4 fasen studiekeuze strategie ® toe te passen in de eigen praktijk. De deelnemer krijgt toegang tot het platform 4 fasen studiekeuze strategie ®. Het logo en alle documenten van de 4 fasen studiekeuze strategie ® kunnen via het platform gedownload en gebruikt worden.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 1.495,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

Prijs is exclusief BTW

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

3 dagen en voorbereiden thuis - in totaal 28 uur.

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

Online opleiding in juli op donderdag en vrijdag, in de overige maanden op vrijdag en zaterdag - overdag. Praktijk deel is op zaterdagochtend 14 november van 9 - 13 uur in Utrecht..

Minimum / maximum aantal deelnemers:

4 / 10

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2018

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

20 of minder

Aanvullende informatie:

De trainer is Gertie Boleij. Gertie is studiekeuze expert. Zij heeft de opleiding studie- en beroepskeuzeadvies gevolgd bij de AMA in Deventer. Ze heeft gewerkt als decaan in het voortgezet onderwijs en is sinds 2009 zelfstandig ondernemer, zij heeft een studiekeuzeadviesbureau: GB Studiekeuze. Voor reviews van deelnemers kijk op https://www.opleidingstudiekeuzeadvies.nl

Laatst bijgewerkt op:

16-06-2020