x Post-hbo Loopbaanprofessionals

Saxion | 9 maanden

x Post-hbo Loopbaanprofessionals

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Saxion
Postbus 70.000
7500 KB Enschede

Lesplaats(en):

Deventer

Telefoonnummer:

06-13046463

E-mailadres:

m.kleefstra@saxion.nl

Website:

www.saxion.nl

Contactpersoon:

Monique Kleefstra

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Loopbaanontwikkeling wordt steeds belangrijker in een arbeidsmarkt waar, door voortdurende dynamiek, elke werknemer zich staande moet weten te houden. Flexibilisering van de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen maken werk en loopbanen onvoorspelbaar. Daarnaast willen werknemers graag een beroep uitoefenen dat écht bij hun kwaliteiten en passies past. Begeleiding bij het maken van de juiste keuze is dan geen overbodige luxe. Deze post-hbo cursus is ontwikkeld voor loopbaancoaches of -adviseurs die zich willen ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. De opzet en aanpak van de leergang bieden je een vergroting van jouw kennis en vaardigheden als loopbaanprofessional. In deze post-hbo cursus staan werknemers, studenten en werkzoekenden met een loopbaanvraag centraal. Je leert hoe je een loopbaantraject kunt opzetten en uitvoeren. Om een goed loopbaantraject te kunnen opzetten en begeleiden is het ook belangrijk om te begrijpen wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van werk (denk hierbij aan globalisering, flexibilisering, technologisering) en om basiskennis te hebben van theorieën rondom loopbanen en loopbaancoaching. Als je de post-hbo cursus Loopbaanprofessional succesvol afrondt, beschik je over de volgende kennis en vaardigheden: - Je kent de theoretische en methodische achtergronden van loopbaanontwikkeling. - Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van beroepen/functies en informatiekunde en kunt dit vertalen naar de aanpak van een loopbaantraject. - Je kunt een individueel loopbaanbegeleidingstraject vormgeven. - Je hebt inzicht in het managen van een caseload en het toepassen van gedragscodes en de principes van doorverwijzing. - Je kent je eigen kwaliteiten en leervragen en weet hoe jij effectief kunt zijn als coach Je krijgt inzicht in de plaats en de noodzaak van loopbaanbegeleiding in de huidige samenleving en arbeidsmarkt. Je doet kennis op van de fasering van loopbaanbegeleiding en leert te werken met een praktisch model voor loopbaanbegeleiding, bestaande uit vijf fasen: Acceptatie van de huidige situatie; Analyse van kwaliteiten en beperkingen; Vertalen naar concrete opties en (beroeps)mogelijkheden; Verkennen van (nieuwe) mogelijkheden; Realisatie: opstellen en uitvoeren van doelen en een actieplan.

Omschrijving:

In deze post-hbo cursus staat jouw dagelijkse werkpraktijk als loopbaanprofessional zoveel mogelijk centraal. De werkpraktijk vormt het uitgangspunt voor het leren en aanreiken van theoretische- en methodische kaders en passende begeleiding- en interventie technieken. Voor jou als cursist betekenen deze opzet en aanpak een verdieping van jouw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast vormt jouw professionele eigenheid als loopbaanprofessional een essentieel onderdeel van de cursus, vanuit de overtuiging dat je in jouw functie zelf de belangrijkste succesfactor bent in jouw professioneel handelen. Alle onderdelen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, welke per onderdeel kan variëren. De post-hbo cursus Loopbaanprofessional bestaat uit vier onderdelen: Theoretische lijn: - Loopbaantheorieën - Loopbaanpsychologie - Ontwikkelingen op het gebied van arbeid, samenleving en globalisering - Ontwikkelingen op het gebied van beroep, functie en technologie Methodische lijn: Gespreksvoering - Coachen - Gespreksstructuur en -interventies - Zelfsturing bevorderen - Trialoog Methodische lijn: Fasering en instrumenten - Opzetten van een traject voor loopbaanbegeleiding - Instrumenten inzetten: subjectief, diagnostisch Professionele ontwikkeling - Inzicht in eigen professionele effectiviteit en ineffectiviteit - Rapportage - Ethiek De inhoud van de post-hbo cursus sluit aan bij de eisen die worden gesteld in het Beroepsregister loopbaanprofessionals van Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 18 uur
Coachen en Adviseren: 24 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 18 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 18 uur
Algemene basiskennis: 18 uur

Totaal aantal contacturen:

96 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

144 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Voor toelating tot de post-hbo cursus is minimaal een werk- en denkniveau op hbo-niveau vereist in bij voorkeur een HRM achtergrond.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Tijdens de cursus is de inbreng uit de praktijk van grote waarde en werken cursisten veel en intensief samen. Daarom is een relevante en actuele werkomgeving in een functie op gebied van loopbaanbegeleiding, advieswerk, coaching, arbeidsre-integratie, HRM of aanverwant ook een vereiste voor toelating. Het is van belang dat je bij aanvang van de cursus één of meerdere cliënt(en) hebt.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Relevant werk is bijvoorbeeld een functie binnen de loopbaanbegeleiding, advieswerk, coaching, arbeidsre-integratie, Personeel en Organisatie of aanverwant.

Overige eisen voor deelname:

Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de aanmeldprocedure.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Je wordt toegelaten als je voldoet aan de toelatingseisen. Een intakegesprek wordt eventueel gepland. Aanmelden kan via de digitale aanmeldformulier op www.saxion.nl; Link: https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Loopbaanprofessional/p/XCCP

Startdata:

De opleiding start in het voor- en/of najaar. Voor specifieke data kijk op de website. Link: https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Loopbaanprofessional/p/XCCP

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Alle onderdelen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht. Verder is er sprake van integrale toetsing; Integrale toetsing vindt plaats in de vorm van een eindpresentatie; de loopbaanprofessional toont middels concrete voorbeelden aan de theorie en praktijk verbonden te hebben.

Diploma of certificaat:

Ja, Bij afronding van de cursus met voldoende resultaat ontvang je een certificaat van de Academie Mens en Arbeid van Saxion. Na afloop van de post-hbo cursus heb je een portfolio opgebouwd waarmee je, als je ook aan de andere voorwaarden van Noloc voldoet, een verzoek tot beroepserkenning in het Register Loopbaanprofessional kunt doen. Zie voor meer informatie en de stappen die je moet nemen om de beroepserkenning te behalen de website van Noloc.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 4.850,00

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

9 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

De lesdagen zijn op de vrijdag van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Minimum 8 deelnemers, Maximum 16 deelnemers

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

De Academie Mens en Arbeid staat goed aangeschreven in het werkveld. Onze curussen zijn CEDEO-erkend.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2021

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

200-600

Aanvullende informatie:

Vragen? Neem contact met ons op: Monique Kleefstra, Projectcoördinator Mobiel: 06 - 130 464 63 E-mail: m.kleefstra@saxion.nl

Laatst bijgewerkt op:

02-09-2021