Loopbaanprofessional 3.0

De Ommezwaai | 9 maanden

Loopbaanprofessional 3.0

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

De Ommezwaai
Koelmalaan 350 – 0.07
1812 PS Alkmaar

Lesplaats(en):

Alkmaar

Telefoonnummer:

06- 26050412

E-mailadres:

Jacqueline.boots@ommezwaai.nl

Website:

www.ommezwaai.nl

Contactpersoon:

Jacqueline Boots & Joke de Geest

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Tijdens deze praktische opleiding leer je niet alleen om mensen professioneel te begeleiden bij het maken van keuzes in hun loopbaan. Je bent ook in staat om je coaching en advisering af te stemmen op de continu veranderende arbeidsmarkt en wat bedrijven vragen van hun medewerkers. Je leert werken met de methode JOBtoWORK, waarmee je je klanten daadwerkelijk eigen regie en verantwoordelijkheid geeft over hun loopbaantraject en dus hun loopbaan. Deze methode is toepasbaar voor 90% van de mensen van LBO tot en met HBO/WO niveau. Je bent in staat om zelf het belangrijkste instrument te zijn van je loopbaancoaching.

Doelgroep:

Je bent een beginnende of meer ervaren loopbaancoach of HR professionals, die zich interesseert in de ontwikkeling van mensen. Je hebt al ervaring met coachen. Je wilt je vaardigheden op het gebied van loopbaancoaching en – advisering aanscherpen en aan laten sluiten aan de continue ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bedrijven vragen immers andere competenties en keuzes van hun medewerkers.

Omschrijving:

Onze visie is dat verandering altijd bij jezelf begint. Dit betekent dat de eigen (loopbaan)ontwikkeling centraal staat om daarna de transfer te maken naar de coaching van de loopbaanontwikkeling van de ander. De onderwerpen van de lesdagen zijn: • BLOK 1: Methode JOBtoWORK Deze methode, die uitgaat van eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid en regie, bied je meer dan 200 tools, die voor 90% van al je klanten kunt inzetten. Naast theorie- en achtergrondinformatie ga je aan de slag met (eigen) casuïstiek. Je leert op welke manieren je een traject kunt starten en vervolgen. Met JOBtoWORK kun je altijd verder…… • BLOK 2: De missie, taak en omgeving van de loopbaanprofessional (Foto van jou als loopbaanprofessional in relatie tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt) Tijdens dit blok breng je in kaart wat voor loopbaanprofessional je wilt zijn, welke competenties je daarvoor nodig hebt en welke competenties je daarvoor nog te ontwikkelen hebt. Je krijgt zicht op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor het vak van loopbaanprofessional. • DAG 5: De start en opbouw van een traject; communicatie We gaan uitgebreid in op het intakegesprek, de haalbaarheid van een loopbaanvraag, het gezamenlijk uitstippelen van een loopbaantraject, de verslaglegging naar de opdrachtgever en wat de investering van een loopbaantraject is. Communicatie is een belangrijk onderdeel van loopbaancoaching. Op deze lesdag gaan we in op de verschillende stijlen, persoonlijkheidstypen van jou en van je klant en hoe je hier in een loopbaantraject mee om kunt gaan. De volgende modellen komen voorbij: Communicatiemodel, Roos van Leary, Stad van Axen, Kernkwadrant. • DAG 6: In beweging Als behulpzame loopbaanprofessional ligt het verstrikt raken in de dramadriehoek op de loer. We gaan in op wat de dramadriehoek is als onderdeel van Transactionele Analye, kijken wat een ieders valkuil daarin kan zijn en we onderzoeken vooral ook hoe je uit de dramadriehoek kunt blijven. Wat kun je doen, welke opdrachten kun je inzetten? Oplossingsgericht werken is een van de manieren, die we verder uitwerken. Op deze lesdag komen drijfveren aan bod en gaan we in op welke rouw een verandering met zich mee kan brengen • DAG 7: Creatief denken en speedcoaching Door zelf te ervaren en oefenen, leer je het meest. We hebben op deze lesdag een middag ingeruimd voor speedcoaching met een “echte” klant. Verder is er aandacht voor ons brein en creatief denken. Je gaat oefenen met verschillende creatieve opdrachten, die ook in JOBtoWORK te vinden zijn. • DAG 8: Marktonderzoek en overtuigingen & belemmeringen in een traject Op deze lesdag krijg je zicht op wat zowel overtuigingen en belemmeringen zijn van jezelf in een traject, en ook wat deze zijn van je klant. Je krijgt handvatten en opdrachten om belemmeringen om te zetten in kansen. Je leert welke manieren er zijn om marktonderzoek te doen om je klant keuzes te kunnen laten maken en de consequenties van die keuzes te laten zien. Tegen welke dilemma’s loopt je klant aan en welke coachingsmodellen kun jij als professional inzetten? (o.a. spiegelen, scenario denken) • DAG 9: Online zichtbaarheid, van kiezen naar solliciteren & netwerken, Business Model YOU Social media is een niet meer weg te denken onderdeel in een loopbaantraject. Hoe zorg je ervoor dat jij en je klant optimaal zichtbaar zijn? Kiezen voor een loopbaan is één, een loopbaan realiseren is een volgende stap. Op deze dag maak je kennis met de belangrijkste onderdelen en hoe je je klant daarin eigenaarschap geeft en de eigen verantwoordelijkheid. Als medewerker van de toekomst is ondernemerschap een belangrijke competentie . Dit geldt voor zowel mensen in loondienst als zelfstandigen. Op deze lesdag maak je kennis met Business Model You, een afgeleide van het Business Model Canvas. Je maakt de koppeling met de opdrachten uit JOBtoWORK. • DAG 10: Loopbaanontwikkeling binnen organisaties; middelenmarkt als samenvatting en afronding van de opleiding Loopbaanontwikkelingen binnen organisaties veranderen voortdurend. Afhankelijk van economische ontwikkelingen liggen de accenten steeds weer anders. Je maakt kennis met de verschillende onderdelen, wat de rol van HR en ook van jou als loopbaanprofessional is. Tot slot sluiten we af met een middelenmarkt, waarbij alle modellen die aan de orde zijn gekomen de revue passeren door middel van presentaties van de deelnemers.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 26 uur
Coachen en Adviseren: 20 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 18 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 16 uur
Algemene basiskennis: 8 uur

Totaal aantal contacturen:

88 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

120 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Minimaal een HBO diploma of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Je bent een beginnende of meer ervaren loopbaancoach, HR professionals of intercedent, die zich interesseert in de ontwikkeling van mensen. Je hebt al ervaring met coachen. Je wilt je vaardigheden op het gebied van loopbaancoaching en – advisering aanscherpen en aan laten sluiten aan de continue ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bedrijven vragen immers andere competenties en keuzes van hun medewerkers.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Je hebt al ervaring met coachen. Je hoeft nog geen ervaring te hebben met het begeleiden van mensen met loopbaanvraagstukken. In de opleiding ga je daarmee aan de slag.

Overige eisen voor deelname:

Je bent leergierig en bereid tot zelfreflectie. Je hebt - naast de opleidingsblokken - voldoende tijd voor zelfstudie en voor het oefenen met oefenklanten en proefklanten.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

intakegesprek

Startdata:

september 2020

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Eindgesprek, waarin het portfolio beoordeeld wordt door de trainers. Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen: • Persoonlijk actieplan • Persoonlijk ontwikkelplan, gebaseerd op de NOLOC competenties • Twee specifieke opdrachten voor de methodiek JOBtoWORK • Een traject van 2 – 3 maanden met 2 proefklanten, waarbij toetsing plaatst vindt op de volgende onderdelen: • Plan van aanpak en offerte proefklant • Reflectieverslag loopbaanprofessional • Reflectieverslag proefklant • Evaluatieformulier proefklant • Eindevaluatie van de opleiding

Diploma of certificaat:

Ja, Certificaat

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 3.900,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

€ 75,00 / € 32,00 / € 22,00

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

9 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

2 x 2 dagen, 6 x 1 dag , 7 x intervisie bijeenkomst tussen de lesdagen en 2 individuele gesprekken.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

De opleiding resulteert in een portfolio, dat de basis vormt voor accreditatie voor loopbaanprofessional voor het NOLOC.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

De Ommezwaai biedt de opleiding Essenties Loopbaancoaching aan sinds 2006. In 2016 is de opleiding gerestyled.

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

60-200

Laatst bijgewerkt op:

18-02-2020