Training Mentaliserend coachen: werken met mensen met weinig zelfreflectie

Opleidingscentrum het Balkon | Vierdaagse training (2 blokken van 2 dagen)

Training Mentaliserend coachen: werken met mensen met weinig zelfreflectie

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Opleidingscentrum het Balkon
Oudewand 39B
7201 LK Zutphen

Lesplaats(en):

Zutphen

Telefoonnummer:

0575-743709

E-mailadres:

info@hetbalkon.nl

Website:

www.hetbalkon.nl

Contactpersoon:

Sandra Stroot

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Deze training is bij uitstek geschikt als je nieuwe invalshoeken wilt kunnen toepassen in je coaching, met name bij cliënten met weinig of geen zelfinzicht. ‘Zoals ik het zie, zo is het ook’. Cliënten met weinig zelfreflectie gaan ervan uit dat hun kijk op de werkelijkheid de waarheid is. Ze hebben ook moeite zich in te leven in anderen. Mentaliseren betekent: kunnen denken en voelen over je eigen denken en voelen en dat van anderen. Voor deze cliënten niet vanzelfsprekend! Door te mentaliseren ontwikkelen ze zelfreflectie en inlevingsvermogen. Daardoor verloopt contact met anderen soepeler en worden conflicten voorkomen. De training omvat twee blokken van elk twee dagen. Hiermee krijg je een stevige basis voor het mentaliserend coachen. Een respectvolle methode waarmee je je repertoire effectief uitbreidt!

Doelgroep:

Loopbaanprofessionals, coaches, adviseurs, trainers, re-integratiedeskundigen, leidinggevenden werkzaam in een niet-therapeutische setting

Omschrijving:

Je krijgt inzicht in de vorming van de persoonlijkheid en waarom sommige mensen weinig zelfreflectie en inlevingsvermogen hebben ontwikkeld. We gaan uitgebreid in op de gedragsstijlen waarin dit zich kan uiten. Je krijgt kennis over mentaliseren: het vermogen te kunnen denken en voelen over het eigen denken en voelen en dat van anderen. Je maakt kennis met het interventiespectrum, een scala aan interventies in oplopende moeilijkheidsgraad. Deze interventies zijn erop gericht de cliënt te leren mentaliseren. Je oefent in kleine groepjes met het toepassen van de gesprekstechnieken van mentaliserend coachen. Je krijgt feedback op je aanpak. Ook ervaar je hoe het is om met deze respectvolle aanpak zelf gecoacht te worden. Er is gelegenheid eigen cliënten in te brengen. We spelen gesprekssituaties uit jouw praktijk na en je oefent met de verschillende gespreksvaardigheden. Zo krijg je concrete handvatten om toe te passen in je eigen praktijk.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 4 uur
Coachen en Adviseren: 8 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 8 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 0 uur
Algemene basiskennis: 6 uur

Totaal aantal contacturen:

26 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

HBO/WO achtergrond of een vergelijkbaar werk- en denkniveau.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Enige jaren werkervaring als loopbaanprofessional, coach, adviseur, trainer, re-integratiedeskundige of leidinggevende werkzaam in een niet-therapeutische setting.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

N.V.T.

Overige eisen voor deelname:

N.V.T.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Aanmelden via inschrijfformulier via de site: www.hetbalkon.nl Opsturen CV en ingevuld intakeformulier. Telefonisch intakegesprek van ca. 30 minuten met opleider.

Startdata:

18 september 2024

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Nee

Diploma of certificaat:

Ja

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 1.795,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

€ 28,95

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

Vierdaagse training (2 blokken van 2 dagen)

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

De trainingsdagen starten telkens om 09.30 uur en duren op de eerste dag tot 17.30 uur en op de tweede dag tot 17.00 uur.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Minimum: 8; maximum 15 deelnemers.

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

- CRKBO - NOBCO - NIP

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2009

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

60-200

Aanvullende informatie:

Verplichte literatuur bij de training is het boek van de opleiders René Meijer en Peter Bleumer: Mentaliserend coachen, bevorder zelfreflectie en inlevingsvermogen in organisaties , Uitgeverij Boom Amsterdam, 2016. We vragen je dit boek zelf aan te schaffen. Wil je meer weten over Mentaliseren of er een artikel over lezen, kijk dan op onze website op de informatiepagina over Mentaliseren, of stuur een e-mail met je vragen naar info@hetbalkon.nl. We zijn je graag van dienst. Reviews van oud-studenten zijn te vinden op de site: www.hetbalkon.nl.

Laatst bijgewerkt op:

12-03-2024