Opleiding tot Bezielende Loopbaancoach

 1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

Hoogendijk Coaching en Opleiding | Circa 5 tot 7 maanden

Opleiding tot Bezielende Loopbaancoach

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Hoogendijk Coaching en Opleiding
Kortenburglaan 2 K
3941 HR Doorn

Lesplaats(en):

Doorn (Ut.) of De Wijk (Dr.), Amsterdam, Breukelen of Almere, maar het is altijd mogelijk om zonder kwaliteitsverlies te beeldbellen (Skype, Zoom, Teams, e.d.)

Telefoonnummer:

0653864446

E-mailadres:

info@hoogendijkcoaching.nl

Website:

www.hoogendijkcoachopleidingen.nl

Contactpersoon:

Adriaan Hoogendijk

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Mensen opleiden tot een breed geoutilleerde, empathische, maar ook krachtige coach ter bevordering van bezieling in leven en werk. Doelgerichte en effectieve loopbaanbegeleiding, dat staat sinds begin negentiger jaren in ons vaandel. Daarom maken we gebruik van instrumenten en methodieken, die bezieling en vitaliteit genereren bij de cliënt. Daarom blijven we steeds onze methodieken aanpassen aan wat de samenleving van ons vraagt. Bovendien vinden wij de intuïtieve ontwikkeling van onze studenten ook belangrijk, omdat er daardoor sneller en effectiever gewerkt kan worden door de loopbaancoaches die onze opleiding hebben gevolgd. Ook is er een variant op deze opleiding, namelijk de opleiding tot bezielende 2e spoorcoach, waarover op de website meer te vinden is en waarvoor Eliane van Beukering met haar grote ervaring met 2e spoorcoaching en Adriaan Hoogendijk met zijn grote ervaring met bezielende loopbaancoaching, hun handen ineen hebben geslagen. In de basisopzet van bovengenoemde twee opleidingen is er in totaal sprake van 417 studiebelastingsuren, waarvan 156 docent-contacturen. Afhankelijk van het afgesproken en noodzakelijk te volgen programma (met het oog op de gecertificeerde diploma-eisen) is er sprake van een traject van 5 tot 7 maanden.

Doelgroep:

1) Mensen die een bezielende coach willen worden, 2) mensen die een bezielende loopbaancoach willen worden, 3) coaches en loopbaancoaches die verdieping willen aanbrengen in hun leven, en in hun werk als coach, 4) mensen die specifiek een opleiding zoeken tot bezielende 2e spoorcoach (een samenwerking tussen Eliane van Beukering en Adriaan Hoogendijk), 5) leidinggevenden, die meer coachmatig leiding willen geven, 6) mensen die de opleiding opvatten als een levensschool en die verdieping zoeken van in hun leven. In alle gevallen is er sprake van een oriënterend gesprek, die ook de functie heeft van een toelatingsgesprek. In de regel zijn de studenten 30 t/m 70 jaar, maar de laatste tijd is er ook sprake van bijzondere, wijze en getalenteerde 'nieuwetijds-jongeren' (vanaf 20 jaar).

Omschrijving:

De opleiding is een brede vakopleiding tot loopbaancoach, waarin alle actueel relevante coachmethodieken die door Adriaan Hoogendijk zijn ontwikkeld, ook gedurende de laatste tien jaar, worden doorgegeven. Speels, ontdekkend, kracht gevend, de intuïtie bevorderend, energetisch gevoeligmakend en visies ontwikkelend, dat wordt allemaal verwacht van ons als loopbaancoach. Door de coronacrisis uitgedaagd, leiden wij tegenwoordig vooral op in individuele opleidingstrajecten. Dat bevalt ons als opleiders en ook de deelnemers heel erg goed. Er is veel maatwerk mogelijk (qua persoonlijke aandacht èn wanneer er al vele vaardigheden zijn opgebouwd is er dispensatie mogelijk!). Maatwerk is gepast, want het gaat er immers om de authentieke loopbaancoach te ontwikkelen en uit de verf te laten komen. De studenten oefenen onderling met elkaar, coachen en interviseren elkaar door de onderlinge contacten.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 31 uur
Coachen en Adviseren: 31 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 32 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 31 uur
Algemene basiskennis: 31 uur

Totaal aantal contacturen:

156 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

417 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Minimaal een HBO diploma, dan wel in de praktijk bewezen HBO denk- en werkniveau. Soms liggen de coachtalenten bij wijze van spreken al onder de oppervlakte te wachten op verdere ontwikkeling. Er wordt in het gesprek gelet op levensvisie, levenswijsheid, levenservaring, loopbaanervaringen, vermogen tot zelfreflectie, ontwikkelverlangens, speciale aandachtspunten in het opleidingsprogramma, coachmotivaties, beschikbaarheid in tijd om de opleiding te volgen, e.d.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Minimaal vijf werkjaren op HBO-werk-denkniveau. Dit geldt overigens niet voor nieuwetijdsjongeren, die een relatief hoog (zelf-) bewustzijn hebben, maar eerder extra begeleiding nodig hebben op het gebied van thuisraken en ingroeien in onze samenleving, met voldoende zelfrespect en zodanig dat zij hun bijzondere talenten in de wereld kunnen zetten.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

De opleiding wordt vaak gevolgd door HRM/P&O-ers of docenten. Maar ook ondernemers op een ander gebied, fiscalisten, psychologen, planologen, maatschappelijk werkers, e.d.

Overige eisen voor deelname:

Bereidheid tot zelfreflectie; geïnteresseerd in zelfonderzoek; benieuwd naar bijzondere talenten, zoals intuïtieve vaardigheden, geïnteresseerd zijn in levenswijsheid en levenskunst, liefde voor mensen, bewustzijn dat alle mensen gelijk zijn, maar dat ieder mens ook weer heel anders is. Van coaches mag verwacht worden dat zij ná de Opleiding tot Bezielende Loopbaancoach zelf een stralend voorbeeld zijn voor hun cliënten.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Er is altijd eerst sprake van een vrijblijvend oriënterend gesprek. Wanneer de aankomende student/deelnemer besluit opleidingen te volgen, dan wordt de financiering afgesproken, een inschrijfformulier ingevuld, en een eerste opleidingssessie ingepland, die de nodige voorbereiding vergt van de student, namelijk de serie 1 van de coachopdrachten (levensverhaal, kinderfoto's, enneagrammatische handtekening, elementenvierhoek). Een opleidingsboek, de kleine bezielingsplaatjes en het complimentenspel worden uitgereikt en een uitnodiging volgt voor de dropboxmap, waarin het verdere opleidingsmateriaal en de uitgebreide leerroute te vinden is, naast natuurlijk de verplicht aan te schaffen boeken (8 a 10).

Startdata:

Op ieder moment kan worden gestart met de opleiding. Bovendien kan men de opleidingsduur aanpassen aan de eigen studiemogelijkheden qua privé- en qua werkomstandigheden. Iedereen krijgt een lijst van medestudenten, met wie contact kan worden opgenomen om te oefenen met de verschillende methodieken.

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Tussentijdse toetsing en eindtoetsing aan de hand van gespreksverslagen (oefencliënten), verslagen van opdrachten, evaluaties, zelfgemaakte coachopdrachten, verslagen van persoonlijk gemaakte methodieken en verslagen van literatuurstudie. Ten aanzien van diplomering wordt de mening gehoord van de supervisor over de oefencoachtrajecten en wordt bekeken of alle verslagen aanwezig zijn van de opdrachten (zoals een pitch en een ondernemersplan) in de persoonlijke dropboxmap.

Diploma of certificaat:

Ja, Voor het succesvol afronden van de Opleiding Bezielend Coachen ontvangt de student een Certificaat van Hoogendijk Coaching en Opleiding, met op de achterkant alle gevolgde vakken. Voor het succesvol afronden van de Opleiding tot Bezielende Loopbaancoach ontvangt de student een geaccrediteerd diploma van Cpion/Stichting Post HBO-Nederland en tevens een diploma van Hoogendijk Coaching en Opleiding, met op de achterkant een beschrijving van alle gevolgde vakken.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 5.900,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

200 (verplichte literatuuraanschaf)

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

Circa 5 tot 7 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

Naar eigen inzicht te plannen opleidingssessies met de opleiders, supervisiegesprekken, gesprekken met oefencliënten, intervisie met mede-studenten, zelfstudie en opdrachten volgens de leerroute)

Minimum / maximum aantal deelnemers:

n.v.t.

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

De opleiding is geaccrediteerd door Cpion/Stichting Post-HBO Nederland, en de CRKBO-registratie maakt de opleidingskosten BTW-vrij. Er zijn verschillende instellingen, waar geaccrediteerd kan worden. Hoogendijk Coaching en Opleiding heeft gekozen voor Stichting Post-HBO Nederland vanwege haar strenge didactische eisen.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

Sinds 2010, maar de opleiding is tevens een actualisering en uitbreiding van de opleiding die Adriaan Hoogendijk in 1992 heeft ontwikkeld.

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

600 of meer

Aanvullende informatie:

Kernbegrippen: bezieling, levensbestemming, levensmissie, een breed opgeleid coach, een breed scala aan coachmethodieken, speelsheid en luchtigheid, ernstig, en onleuke emoties kunnen zien als kansen voor nieuwe levenswijsheid en levenskunst, en benieuwdheid naar de verdere ontwikkeling van intuïtieve vaardigheden.

Laatst bijgewerkt op:

30-08-21