Post-HBO Registeropleiding tot Loopbaanprofessional (modulair)

 1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

BGL & partners | 40 weken

Post-HBO Registeropleiding tot Loopbaanprofessional (modulair)

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

BGL & partners
Wijkermeerstraat 6
2131 HA Hoofddorp

Lesplaats(en):

Hoofddorp en Driebergen

Telefoonnummer:

023-5556755

E-mailadres:

info@bgl.nl

Website:

https://bgl.nl/opleiding/opleiding-tot-loopbaanprofessional/

Contactpersoon:

Petra Janzweerd

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

De opleiding biedt u in zes modules een brede kijk op verschillende facetten van het vak van loopbaanprofessional, waardoor u mensen professioneel kunt begeleiden naar een passende loopbaanrichting en/of functie. U ontwikkelt communicatievaardigheden, waarmee u een professionele werkrelatie kunt aangaan met opdrachtgevers en cliënten. U ontwikkelt coachingsvaardigheden, waarmee u de voortgang in het ontwikkelingsproces van de cliënten kunt waarborgen. Via zelfonderzoek en reflectie verbindt u de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden uw eigen persoon en ontwikkelt u een eigen werkwijze. U verwerft inzicht op het gebied van strategisch loopbaanbeleid en actuele trends en hun samenhang met individuele loopbaanbegeleiding. U leert werken met het BGL-loopbaansysteem en loopbaaninstrumenten, waardoor u structuur en diepgang kunt aanbrengen in de begeleiding van individuele cliënten. U krijgt de unieke kans om gericht te leren werken met het testaanbod TPT A-HRM en Talentlens Re-integratie van Pearson in verschillende fasen van het loopbaanproces. U leert hoe u cliënten effectief kunt begeleiden bij het verkennen en benaderen van de arbeidsmarkt. U leert hoe u opleidingsbehoeften van cliënten kunt verbinden met de wensen van de organisatie en de markt.

Doelgroep:

De opleiding tot Loopbaanprofessional is voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met adviseren en coachen en zich verder wil bekwamen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Binnen uw eigen organisatie of als zelfstandig adviseur. Denk aan: (Lijn)managers, verantwoordelijk voor Human Resource Management, die zich vooral richten op competentieontwikkeling en zich dan ook steeds meer richten op de inzet en inzetbaarheid voor hun medewerkers. Personeelsadviseurs, die adequate tools nodig hebben om employability te stimuleren en die een belangrijke rol spelen op het gebied van de advisering en coaching van het lijnmanagement en medewerkers. Re-integratieadviseurs, met een belangrijke taak op het gebied van verzuimmanagement en arbeidsmarktre-integratie en in dit kader op zoek zijn naar kennis, kunde en een professionele basishouding. Externe adviseurs/coaches. Ze worden steeds vaker door organisaties ingeschakeld bij de carrièreplanning van hun medewerkers vanwege hun expertise, objectieve kijk en het kostenbesparend aspect (inhuren adviseur al naar gelang de behoefte). Doordat mensen steeds meer belang hechten aan hun persoonlijke ontwikkeling groeit ook de vraag naar loopbaanprofessionals in het particuliere circuit. U beschikt over een HBO of Academisch denk- en/of werkniveau.

Omschrijving:

Er is gekozen voor een integrale benadering van vraagstukken, waarbij we het verruimen van theoretische en methodische kennis combineren met het trainen van praktische vaardigheden en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Daarbij zijn leren in de opleidingssituatie en de praktijkcontext onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opleiding omvat 19,5 lesdagen, inclusief het examen Coach Foundation (EMCC) en het testexamen (TPT A-HRM en Talentlens Re-integratie) - praktijktrajecten - groepssupervisie en individuele supervisie - intervisie-/oefengroepbijeenkomsten.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 25 uur
Coachen en Adviseren: 30 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 46 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 28 uur
Algemene basiskennis: 14 uur

Totaal aantal contacturen:

143 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

456 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

U heeft een opleiding op HBO of Academisch niveau gevolgd en afgerond, bij voorkeur in een werkveld gerelateerd opleidingsgebied. Indien u niet beschikt over een HBO of Academische opleiding, maar via bij- en nascholing en werkervaring kunt aantonen dat u zich inmiddels op dit niveau heeft ontwikkeld en voldoende affiniteit met het werkveld heeft, is instroom mogelijk.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

U heeft tenminste vijf jaar werkervaring bij voorkeur in een werkveld dat gerelateerd is aan het werk van een loopbaanprofessional.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

U hoeft nog geen ervaring te hebben in begeleiden van mensen met loopbaanvraagstukken. Tijdens de opleiding gaat u hier actief mee aan de slag. Enige ervaring in het begeleiden van mensen is een pre.

Overige eisen voor deelname:

Een open leerhouding. Bereidheid tot zelfanalyse en reflectie. U bent tenslotte het belangrijkste instrument in het begeleidingsproces. Bereidheid tot zelfstudie en participatie in oefengroep. Een goede beheersing van de Nederlandse taal strekt tot aanbeveling.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Via www.bgl.nl/direct-online-inschrijven kunt u zich aanmelden door het deelnameformulier en intakeformulier in te vullen. Tevens voegt u een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren direct via de mail en u ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u aangegeven e-mailadres. Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria. Mochten wij naar aanleiding van uw inschrijfformulier, CV en intakeformulier nog vragen hebben, dan zullen wij contact met u opnemen voor een nadere oriëntatie. Is alles wat ons betreft akkoord, dan ontvangt u binnen 7 werkdagen een bevestiging van uw inschrijving. U kunt zelf op uw inschrijfformulier een voorbehoud maken bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met u opnemen en informeren of u uw voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken. Desgewenst kunt u ervoor kiezen om eerst een Open Dag te bezoeken voor een nadere kennismaking.

Startdata:

De opleiding start twee maal per jaar. Een compleet datumoverzicht vindt u via https://bgl.nl/opleiding/opleiding-tot-loopbaanprofessional/

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, We toetsen op basis van kwantitatieve eisen (aanwezigheidsverplichting) en kwalitatieve eisen, zoals het inleveren opdrachten, begeleiding van tenminste twee kandidaten onder supervisie, werkstuk en integreren van feedback. Om voor de testlicentie Talentlens Re-Integratie in aanmerking te kunnen komen, dienen alle lessen over Functioneel Testgebruik te worden gevolgd en de eindtoets met goed gevolg te worden afgerond.

Diploma of certificaat:

Ja, De opleiding is een door CPION erkende Post-HBO Registeropleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Na succesvolle afronding van de module Oplossingsgericht coachen ontvangt u het Europees erkende diploma Coach Foundation EQA. Na succesvolle afronding van het testexamen ontvangt u het certificaat TPT A-HRM + Talentlens Re-Integratie van Pearson. U heeft hierdoor toegang tot een uitgebreid aanbod van psychologische testen en vragenlijsten.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 6.100,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

250.00 literatuur

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

40 weken

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

De opleiding wordt op verschillende dagen gegeven. Dit verschilt per startmoment. De bijeenkomsten vinden eens per twee of drie weken plaats.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 8, het maximum 12.

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

CPION/Stichting Post-HBO Nederland. Pearson TPT A-HRM en Talenetlens Re-Integratie. CEDEO-keurmerk, zowel voor de opleidingen met een Open inschrijving als voor de Maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend klanttevredenheidsonderzoek. BGL is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2001

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

600 of meer

Aanvullende informatie:

Onze opleidingen zijn vrij van BTW.

Laatst bijgewerkt op:

19-04-21