Certificering vergroot kansen op de arbeidsmarkt

Certificering vergroot kansen op de arbeidsmarkt

21-06-2024
Nieuws

“Ik vind het belangrijk om als Loopbaanprofessional gecertificeerd te zijn. Het zegt iets over mijn kwaliteit én vergroot ook mijn eigen kansen op de arbeidsmarkt,” vertelt Ruth Springer. Ze heeft net haar keurmerk behaald als RL na het volgen van een Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding en maakt nu deel uit van ‘het gilde der Register Loopbaanprofessionals’.

Bijna 21 jaar werkt Ruth Springer als WSNP-bewindvoerder als haar interesse in communicatie wordt aangewakkerd door NLP. “Ik volgde eigenlijk vooral vakinhoudelijke opleidingen op gebied van de schuldsanering. Op een gegeven moment ben ik me gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Daar werd ik heel enthousiast van.” Aansluitend op een NLP-coachopleiding volgt ze een loopbaanopleiding om zichzelf verder te bekwamen. Inmiddels werkt Ruth bij Endit. Ze verzorgt daar re-integratietrajecten in combinatie met haar rol in de schuldhulpverlening. Ruth Springer_RL_Noloc

Intensieve en inspirerende opleiding

Enthousiast vertelt Ruth over wat de geaccrediteerde opleiding haar heeft gebracht. “Je wordt heel strak begeleid, met intervisie, supervisie, veel coach- en opleidingsdagen, masterclasses. Alles zit erin – ook dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Het persoonlijke contact, de gesprekken en interactie met andere collega-coaches. Het versterkt je gewoon. Niet alleen op kennisgebied, maar ook op persoonlijk vlak.” 

Korte certificeringsroute als meerwaarde

“Omdat ik die opleiding al wilde gaan volgen, was het een mooi voordeel dat het een verkorte route oplevert. Het protocol is eigenlijk al voorgeschreven waar je je aan moet houden in dat opleidingsjaar. Je wordt daar al meegenomen in het proces van certificering. Een goede supervisor die kritisch met je meekijkt en dieper ingaat op je eigen reflecties is echt een meerwaarde geweest." 

Loopbaancoaching als professioneel vak

“Het is gewoon een vak, loopbaancoaching. Het is niet iets wat je zomaar, als je uit een ander werkveld komt, denkt van: ‘oh, dan ga ik dat wel doen’. Er komt echt heel veel bij kijken. Ook jouw rol als coach is belangrijk. Waar ga je staan en hoe neutraal ben je? Het is heel belangrijk om te weten: Wie ben je als coach? Wie ben je als mens? Waar word je geraakt in je eigen thema’s? Als je je daar niet bewust van bent tijdens je coaching, dan gaat het een rode draad worden in de gesprekken, want dan gaat het niet meer over de kandidaat, maar over jou.”

De aanleiding voor certificering

Ruth legt uit wat haar drijfveer was om voor het keurmerk te gaan. “Ik vind het belangrijk om kwaliteit te kunnen leveren en om reflectiepunten te hebben, om geschoold te blijven. Daarnaast vind ik het leuk om trainingen te volgen voor persoonlijke ontwikkeling. Het afgelopen jaar heb ik zelf nog steeds een coach bezocht omdat ik twee banen heb. Ik dacht: oké, dit is een nieuwe uitdaging, maar dacht ook: ik neem een coach erbij om te kijken wat er gebeurt als ik in twee banen zit. Blijf ik dan dicht bij mezelf?”

Twee banen lijkt me best pittig?! “Dat is best een uitdaging,” lacht Ruth. “Re-integratie tweede spoor is een héél dynamisch veld, net als een WSNP-traject. Je moet, naast kennis van wet- en regelgeving, systemisch te werk gaan. En er zijn zoveel interacties tussen kandidaat, werkgever, schuldeisers, loopbaancoach, WSNP-bewindvoerder enzovoorts. Voor beide functies kan ik deels dezelfde vaardigheden inzetten. Dus dat maakt het makkelijker. Mensen zijn ziek of hebben schulden en moeten zich aan meerdere verplichtingen houden. Dat botst wel eens. Er speelt veel. Maar het maakt het ook afwisselend en leuk. En twee banen houdt me scherp!” 

De metafoor van rijlessen

Ruth ziet rijlessen als metafoor voor certificering. “Net als het advies vanuit de politiek dat je rijlessen moet nemen voordat je rijexamen mag doen, vind ik persoonlijke ontwikkeling als coach en als mens een múst voor iedere loopbaanprofessional. Naast bijvoorbeeld kennis van wet- en regelgeving, het ‘trucje’ van testen en daar de juiste dingen uithalen. Maar communicatie is zo belangrijk, vooral de communicatie met jezelf.”

Tot slot, je gaf aan dat je het belangrijk vindt om kwaliteit te leveren. Wat betekent kwaliteit voor jou? “Dat ik dichtbij mezelf blijf door af en toe een coach te raadplegen en terug te gaan naar wie ik ben. Zorg dat ik mijn kennis up-to-date houd en serieus de reflectie aanga. Dat vind ik belangrijk! Ik ben erg van het stukje persoonlijke ontwikkeling in loopbaancoaching. Niet alleen: wat vind je leuk en waarop ga je solliciteren? Maar ook: waar loop je precies tegenaan? Om daar ook wat mee te doen. Ik zie het als een grote uitdaging om uit te pluizen: ‘Wie ben je nou écht?’”

Ruths verhaal is een inspirerend voorbeeld voor alle loopbaancoaches die overwegen hun certificering te behalen. Het keurmerk biedt niet alleen een bevestiging van kwaliteit, maar is ook een waardevolle reis van persoonlijke en professionele groei.