Wat heeft het SKILLS-onderzoek onder leden opgeleverd?

Wat heeft het SKILLS-onderzoek onder leden opgeleverd?

27-05-2024
Nieuws

TNO, een van onze partners op het gebied van loopbanen in ontwikkeling, werkt samen met de Ministeries van SZW en OCW, SBB, UWV en CBS aan een universele Skillstaal. Hiervoor verrichtten ze een onderzoek, dat eind 2023 onder andere bij onze leden is uitgezet. Een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten is nu te downloaden. 

Het doel van dit SKILLS-onderzoek – waar zo’n 4000 respondenten aan meededen – is de vaardigheden (skills) van studenten, werkzoekenden en werkenden zo duidelijk mogelijk en zonder vooroordelen (bias) te beschrijven. Dit is nodig om betere vacatures te maken en skills-beschrijvingen in opleidingen aan te scherpen. Daarmee helpt TNO werkgevers, werkenden, werkzoekenden, loopbaanprofessionals, jobcoaches en andere professionals op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

In de factsheet voor Noloc-leden, vind je de belangrijkste bevindingen voor de groep loopbaanprofessionals en jobcoaches kort weergegeven. Binnenkort publiceert TNO het complete eindrapport.  

Download de factsheet