Stel je kandidaat voor de Ledenraad

Stel je kandidaat voor de Ledenraad

16-05-2024
Nieuws

De Ledenraad is de gekozen vertegenwoordiging door en voor Noloc-leden. De Ledenraad benoemt de bestuursleden en ziet toe op het functioneren van het bestuur en de vereniging. De Ledenraad is op zoek naar nieuwe leden. Stel je nu verkiesbaar!

In het afgelopen jaar heeft een aantal ledenraadsleden afscheid genomen van de Ledenraad. Daardoor komt het aantal ledenraadsleden nu op 10. De Ledenraad is op zoek naar maximaal 5 nieuwe leden om een optimale mix te verkrijgen van kennis, ervaring en verschillende doelgroepen.

Herken jij jezelf in het onderstaande?

 • Je denkt graag mee over de toekomst van ons vakgebied;
 • Je hebt ideeën over de manier waarop Noloc nog beter de waarde van de Register Loopbaanprofessional en Register Jobcoach over het voetlicht kan brengen;
 • Je wilt actief bijdragen aan het toezicht op het functioneren van Noloc als vereniging.

Beschik jij daarnaast over een stevige en flexibele helikopterview over het loopbaanvak? Ben je in staat het operationele niveau te ontstijgen, samenwerkingsgericht, kritisch, tactisch en verbindend te werken? Heb je doorzettingsvermogen, taakverantwoordelijkheid en sta je communicatief sterk in je schoenen? En is er daarnaast bij jou een goede antenne aanwezig voor wat er speelt bij leden en in het werkveld? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Je kunt je kandidaat stellen als je gecertificeerd Loopbaanprofessional (RL) of Jobcoach (RJ) bent en tenminste één jaar lid bent.

Hoeveel tijd kost het jou?
Het lidmaatschap van de Ledenraad vraagt tijd, aandacht en betrokkenheid. Viermaal per jaar vergaderen het Bestuur en de Ledenraad samen. Daarnaast overlegt de Ledenraad tussentijds verschillende malen. Op jaarbasis vraagt het een inspanning van 1 dag per maand (m.u.v. vakantieperiode) en is exclusief reistijd.

Stel je nu verkiesbaar!
Stel je kandidaat via het kandidaatstellingsdocument. Scan het ingevulde formulier in en mail het uiterlijk 3 juni a.s. naar info@noloc.nl.

Vragen of meer weten?
Neem contact op met Karel de Vries, waarnemend voorzitter van de ledenraad, karel@karma2coaching.nl en 06-23708170.           

Procedure

 1. De verkiezingscommissie toetst de verkiesbaarheid en controleert het kandidaatstellingsformulier op juistheid en volledigheid.
 2. Hierna volgt plaatsing van de kandidatenlijst plus relevante informatie over de kandidaten op de website van Noloc.
 3. Na plaatsing hebben leden één week de gelegenheid om te reageren en bezwaar te maken.
 4. In het geval van bezwaar spreekt de verkiezingscommissie met de kandidaat, doet nader onderzoek en besluit over de plaatsing op de kieslijst.
 5. Daarna volgt het vaststellen van de kandidatenlijst.
 6. Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare zetels, vindt er een verkiezing plaats.
 7. Bij een gelijk aantal kandidaten (of minder) dan het maximaal aantal zetels, worden de kandidaten als gekozen beschouwd.
 8. Tijdens de Ledenraadsvergadering van 11 december 2024 worden de nieuwe ledenraadsleden geïnstalleerd.
 9. Nieuwe leden stappen in de lopende zittingstermijn in en worden benoemd tot mei 2026.

De verkiezingscommissie bestaat uit:
Bastienne Walpot en Daphne van den Hof, leden Ledenraad Noloc en Connie van der Zwan, bestuurslid Noloc (secretaris)