Speciaal voor de jobcoach: dilemmaboekje voor een open gesprek

Speciaal voor de jobcoach: dilemmaboekje voor een open gesprek

08-05-2024
Nieuws

Tijdens het Noloc Kennisfestival ontvingen jobcoaches het boekje ‘Dilemma’s van professionals bij de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking’. Gemist? Download ‘m alsnog.

Wat zijn bronnen van rust en onrust bij groeiende bestaansonzekerheid van mensen met een arbeidsbeperking? En hoe kan jij daar als jobcoach rekening mee houden? Het Verwey-Jonker Instituut deed hier onderzoek naar, gesubsidieerd door Instituut Gak. 

Het resultaat is een praktisch dilemmaboekje voor jobcoaches, die elke dag mensen met een arbeidshandicap bijstaan bij het zoeken naar duurzaam werk. Deze dilemmakaarten met diverse praktijkvoorbeelden vormen een mooie leidraad voor het voeren van een open gesprek. 

Misgelopen bij het Noloc Kennisfestival? Dan heb je het boekje nu alsnog als pdf. 

Download ‘m nu!