In gesprek met Noloc Kennisprofessional Ivette Kleijngeld

In gesprek met Noloc Kennisprofessional Ivette Kleijngeld

27-03-2024
Blogs Nieuws

Als íemand het eens is met de stelling van Noloc dat het loopbaanvak veel meer behelst dan begeleiden van werk naar werk, dan is het Ivette Kleijngeld. Loopbaanbegeleiding begint zodra een leerling de basisschool uitstapt. Met als doel: jezelf en de arbeidsmarkt leren kennen, bewuste keuzes maken en wendbaar zijn en blijven.

Ivette KleijngeldWeten wie je bent 
Die wendbaarheid vraagt de huidige maatschappij en arbeidsmarkt van ons. De carrières van nu zijn geen uitgestippelde paden meer van A naar B. Beroepen veranderen snel en de jongeren van nu zullen in verschillende levensfases andere werkbehoeftes hebben. Hoe bereid je leerlingen en studenten voor op die veranderende samenleving? Regie pakken over je eigen (school)loopbaan middels loopbaancompetenties is hét credo en dat vraagt om goede begeleiding, te beginnen in het voortgezet onderwijs.

Ivette werkt 28 uur in de week bij het Expertisepunt LOB, een projectorganisatie die in het leven is geroepen door de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen financiert dit project. Het Expertisepunt LOB ondersteunt vmbo-, havo en vwo-, mbo-, en hbo-scholen bij de kwaliteitsontwikkeling van de studie- en loopbaanbegeleiding op de scholen én op de overgangen.

Loopbaancompetenties binnen de schoolmuren
LOB: LoopbaanOntwikkeling en -Begeleiding. Ivette en haar collega’s bij het Expertisepunt LOB dragen eraan bij dat leerlingen en studenten tijdens hun opleiding niet alleen vakinhoud leren maar ook wie ze zijn als professional. Het Expertisepunt LOB  ontwikkelt hiervoor tools en kennisdelingssessies voor de loopbaanbegeleiders binnen het onderwijs. Deze tools faciliteren de ontwikkeling van de vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaanzelfsturing en netwerken in het onderwijsprogramma. Het is de bedoeling dat jongeren deze competenties verwerven om hun loopbaan zelf vorm te kunnen (blijven) geven. LOB middels deze loopbaancompetenties is wettelijk verplicht voor het vmbo en voor het mbo. Bij de havo en het vwo wordt het gebruik van de loopbaancompetenties gestimuleerd middels de ambitie- / kwaliteitsagenda. LOB gaat over persoonlijke ontwikkeling en is dus geen apart vak. Als het goed is loopt LOB als een rode draad door het hele onderwijsprogramma en tijdens de overgangen. Er gebeuren al veel mooie dingen maar Ivette ziet volop potentie om het samen nóg beter te borgen. Met grote passie zet ze zich in voor het verbeteren van LOB in het onderwijs. Haar stokpaardje, en dan komen we ook uit bij haar motief om bij Noloc aangesloten te zijn, is de verbinding tussen LOB en LLO.  

 De toverformule: van LOB naar LLO

“LOB gaat om het aanleren van vaardigheden om een leven lang te ontwikkelen
en om het leren maken van keuzes. LOB vormt dé basis voor LLO!”

Transparantie als het nieuwe normaal
Zo’n anderhalf jaar geleden nam Ivette zelf het initiatief om Kennisprofessional te worden. Samen met haar mede Kennisprofessionals wil ze bijdragen aan kenniscreatie, juist vanuit verschillende expertises. Het is haar wens dat loopbaanbegeleiding, en (pro-)actief een loopbaanprofessional inschakelen, zo normaal wordt dat het vastgelegd wordt in het beleid van organisaties. Dat het angstdenken – ‘o jee, mijn werknemer wil weg’ – plaatsmaakt voor gewoon met elkaar in gesprek zijn als werkgever en werknemer over kansen en mogelijkheden. Dat in de organisatie zichtbaar gemaakt wordt wat er gebeurt, wie er doorgroeit en waarom, wat de scholingsmogelijkheden zijn en wat er op andere afdelingen mogelijk is.

En Ivette zelf? Haar eigen loopbaan tot dusverre getuigt ook van groei en voortschrijdend inzicht. Ten eerste is ze een klassiek voorbeeld van een doorstromer: begonnen op het VBO en uiteindelijk een Master Leren & innoveren op zak! Als docente dierhouderij op het mbo was ze absoluut een vakidioot, bezig met de inhoud en didactiek. Een stagiaire opende haar – niet zonder slag of stoot - de ogen voor het begeleiden van studenten. Die nieuwe bril beviel haar zo goed dat ze aan de slag ging als LOB-coördinator op haar eigen school en van daaruit projectleider LOB werd over alle 9 mbo Helicon-vestigingen. Ruim zes jaar geleden verruilde ze die baan voor haar huidige job bij het Expertisepunt LOB. Naast haar parttime baan is Ivette moeder van Cas (11) en Suus (9), volgt ze een cursus keramiek en heeft ze zich verdiept in TA, NLP en systemisch werk. Voor Noloc wil ze zich graag inzetten om de brug te slaan tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en om met de kennisprofessionals concrete (kennis)producten te creëren voor de Academie – en dus de Noloc-leden -, zoals een whitepaper, podcast of workshop.

Ivette heeft nog ideeën en motivatie genoeg om LOB op de kaart te zetten, dus er is voor haar voorlopig geen loopbaanbegeleiding nodig 😊.