Samenwerking Noloc en MKB Nederland

Samenwerking Noloc en MKB Nederland

23-01-2024
Nieuws

Noloc is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met MKB Nederland. Hierdoor zetten we Noloc op de kaart bij bedrijven en daarmee ook het belang van kwalitatieve loopbaanbegeleiding en jobcoaching. Bestuursleden van Noloc gaan deelnemen aan diverse expertcommissies die mede het beleid bepalen van MKB Nederland.

MKB Nederland komt op voor het belang van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Er zijn 120 brancheverenigingen uit uiteenlopende sectoren lid. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij ruim 170.000 ondernemers. MKB Nederland staat in nauw contact met de ambtenaren en beleidsmedewerkers op de logo_MKB verschillende ministeries. Ze hebben 50 lobbyisten in dienst die de beleidslobby voorbereiden op specifieke onderwerpen. Zo is het mogelijk om invloed uit te oefenen op het beleid dat in Den Haag wordt bepaald. Het beleid van MKB Nederland wordt gevormd door zeven beleidscommissies - één daarvan is “Werken en leren” - die op hun beurt weer worden gevoed door expertcommissies.

Deelname expertcommissies
Bestuursleden van Noloc gaan deelnemen aan de volgende expertcommissies: 

 • Coördinatie en voorbereiding arbeidsmarkt beleid
  Bespreken van sociaaleconomische thema’s in de brede samenhang.
 • Onderwijs en ontwikkelen
  VMBO, MBO, HBO en “Leven lang Ontwikkelen”. Belangrijk onderdeel van deze vergadering is het mandaat ophalen voor en terugkoppelen van informatie uit de diverse commissies binnen SBB.
 • Transformatie arbeidsmarkt
  Van werk naar werk, betere werking van de re-integratiemarkt en aansluiting vraag en aanbod.
 • Branchedirecteurenoverleg
  Actuele beleidsonderwerpen op sociaal, economisch, fiscaal en internationaal terrein worden besproken.
 • Marcomgroep Bedrijfsleven
  Deze groep zet in op netwerken, leren, versterken en informeren door bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie over campagnes en projecten.

Door deze samenwerking verwachten we dat we het nut, de voordelen én het belang van kwalitatieve loopbaanbegeleiding en jobcoaching meer onder de aandacht kunnen brengen.