Certificeer elke jobcoach op dezelfde wijze

Certificeer elke jobcoach op dezelfde wijze

24-10-2023
Nieuws

Jobcoaching moet gemoderniseerd worden. Dat blijkt uit een rapport dat UWV onlangs publiceerde, waarin externe jobcoaching onder de loep is genomen. De onderzoeksresultaten laten zien dat het tijd wordt voor een nieuwe integrale visie op jobcoaching en een grondige update van de uitvoeringspraktijk en de regels. Het toepassen van dezelfde certificering voor jobcoaches is een van de uitkomsten.

Mark van den Berg, coördinator Jobcoaching bij Noloc, omarmt de uitkomsten van het onderzoek

“In het rapport staat bovenaan de wensenlijst om te harmoniseren het toepassen van dezelfde certificering, opleidingseisen en eisen aan vakmanschap voor externe jobcoaches en hun organisaties. Mensen met een begeleidings- of ondersteuningsbehoefte, verdienen een professionele en deskundige jobcoach. De beroepsvereniging Noloc stimuleert beroepserkenning en pleit al langer voor het eenduidig certificeren van alle jobcoaches in Nederland. Het kwaliteitskeurmerk Register Jobcoach is een erkend waarborg, dat jobcoaches op adequate wijze een begeleidingstraject uitvoeren.” 

“Je wordt niet zomaar een goede jobcoach. Dit werk vraagt om specifieke competenties, vaardigheden en gedegen vakkennis. De door Noloc geaccrediteerde Jobcoachopleidingen leiden op tot allround professionals, die cliënten bemiddelen naar een passende baan. En niet te vergeten een belangrijke bijdrage leveren aan werkplezier en duurzame inzetbaarheid van mensen die vaak heel lang aan de zijlijn hebben gestaan!"

Meer weten?

Neem contact op met Mark van den Berg, coòˆrdinator Jobcoaching bij Noloc, via: jobcoaching@noloc.nl.

Bekijk de 6 inzichten op hoofdlijnen uit het rapport