AI: doe het op een goede manier

AI: doe het op een goede manier

09-10-2023
Nieuws

De Noloc Innovatie Hub, een groep innovatieve leden, kwam afgelopen week voor het eerst bij elkaar om de invloed van AI op loopbaanbegeleiding in kaart te brengen. 

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen rondom AI en loopbaanbegeleiding? Hoe willen we onze leden hierover informeren en meenemen? Welke stappen hebben we te zetten vanuit Noloc? Deze vragen vormden een belangrijke uitgangspositie voor de aftrap van de Noloc Innovatie Hub op 4 oktober jl. Onder leiding van bestuurslid Ruerdje van Mierlo ging een groep innovatieve en bevlogen loopbaandeskundigen – allen lid van Noloc – met elkaar in gesprek om boven water te krijgen welke stappen nodig zijn om ons aan te passen aan de veranderende wereld van loopbaanbegeleiding en jobcoaching. 

Jochem de Groot (expert op het gebied van techniek, beleid en ethiek) deelde zijn ervaringen en wees op het belang van een doordachte aanpak wat betreft technologische ontwikkelingen. Dit leidde tijdens de brainstorm tot de conclusie een visie te ontwikkelen voor de beroepsvereniging Noloc, als het gaat over de invloed van AI op het werk van loopbaanprofessionals en jobcoaches.

Op welk vlak raakt AI ons werk?

Drie cruciale gebieden waar AI van invloed is op ons werk:

Arbeidsmarkt: AI zal de arbeidsmarkt veranderen, vergelijkbaar met hoe digitalisering dat al heeft gedaan. Het is van essentieel belang dat we onze kandidaten en cliënten voorbereiden op deze veranderingen.

Coaching: AI kan ons werk op het gebied van persoonlijke coaching beïnvloeden. We moeten grondig nadenken over hoe we AI als een aanvullend hulpmiddel kunnen gebruiken om onze cliënten beter te ondersteunen. Tegelijkertijd hebben we zelf mee te bewegen mocht AI coachingstaken overnemen.

Vaardigheden: Het aanleren van nieuwe vaardigheden wordt cruciaal. We moeten overwegen hoe we onze cliënten kunnen trainen in het gebruik van technologie, zoals Chat GPT, bij sollicitaties of het optimaliseren van hun LinkedIn-profiel en het schrijven van motivaties en brieven.

Dat AI dus impact heeft op werk, de arbeidsmarkt en loopbaanbegeleiding staat als een paal boven water. De AI-technologie is echter een breed onderwerp en één middag bleek veel te kort om overzicht te krijgen in de transitie die hiermee gepaard gaat. De leden van de Noloc Innovatie Hub geven hier daarom enthousiast vervolg aan op 22 november a.s. Met het streven een visie op AI verder te ontwikkelen en te verankeren in de missie en waarden van Noloc. 

De Noloc Innovatie Hub bestaat uit: Alex Engel, Paul Bongers, Francis Stroes, Fred Diepeveen, Han Oei, Sonja Rijkes, Marianne van Zijp, Sylvia Feij, Johan Eekma, Marjanka Houben, Mark Ligthart, Paulien Uhlenbeck, Aaltje Vincent, Lenneke Brouwers, Johan van ’t Zandt en Ruerdje van Mierlo.