Save the Date: 2e Nationale Conferentie School en Beroepskeuze

Save the Date: 2e Nationale Conferentie School en Beroepskeuze

25-07-2023
Nieuws

Keuzes maken in een steeds complexere studie- en arbeidsomgeving is een groeiend probleem. Hoe en met hulp van wie of wat gaan we een toekomst van ‘een leven lang kiezen’ ondersteunen? Je hoort het tijdens de 2e Nationale Conferentie School en Beroepskeuze. 

Keuzes maken in een steeds complexere studie- en arbeidsomgeving is een groeiend probleem. Er is steeds meer te kiezen, en bijna iedereen krijgt vroeg of laat te maken met nieuwe keuzes. Vaak al tijdens school of studie, maar zeker in (toekomstig) werk. Hoe en met hulp van wie of wat gaan we een toekomst van ‘een leven lang kiezen’ ondersteunen?  

Om antwoorden te vinden organiseert het bestuur van de Stichting School en Beroepskeuze de 2e Nationale Conferentie School en Beroepskeuze. Op donderdag 16 november a.s. in het 100-jarige NEMO Science Museum. Doel van de conferentie is nieuwe inzichten en ontwikkelingen te delen, samenwerking te bevorderen, en stappen te zetten naar een nieuwe infrastructuur voor school- en beroepskeuzeadvies en loopbaanbegeleiding.

Welke mogelijkheden bieden praktijk, psychologie en AI?

Tijdens de 1e conferentie is een aantal actuele ontwikkelingen en innovaties binnen het vakgebied gepresenteerd (zie verslag conferentie). De conclusie was dat zowel nieuwe inzichten en ervaringen met persoonlijke begeleiding als actuele technologische ontwikkelingen kansen bieden, om een nieuwe gezamenlijke structuur tot stand te brengen. Tijdens de komende conferentie wordt ingezoomd op het psychologische aspect van kiezen en onderzocht of AI een hulpmiddel kan zijn bij studie- en beroepskeuzeondersteuning.

Onderwerpen die aan de orde komen op 16 november in NEMO:

1.        Wat is de toekomst van werken en ontwikkelen? En hoe kunnen we kunnen we vanaf de eerste keuze op de basisschool iedereen optimaal advies bieden?

2.        Welke (nieuwe doorbraak, of onderbelichte) kennis op het gebied van loopbaanwerk, en met name vanuit de (ontwikkelings)psychologie is beschikbaar of komt eraan, om leerlingen, studenten en werkers beter mee te ondersteunen bij school- en beroepskeuzeprocessen?

3.        Hoe dragen technologische doorbraken in digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI) bij aan een leven lang ontwikkelen, en een leven lang (betere) keuzes maken?

4.        Welke veelbelovende aanpakken en doorbraken zijn gestart of in ontwikkeling binnen onderwijs en voor de arbeidsmarkt?

5.        Welke maatschappelijke taken en (politieke) keuzes zijn nodig om elke burger te ondersteunen bij ‘een Leven Lang Kiezen’?

Meld je gratis aan

Reserveer nu alvast een plaats in NEMO. De toegang is gratis. Het definitieve programma volgt eind augustus. Neem voor meer informatie contact op met Harm Rozie: harm.rozie@comcon.nl en 06-51432892.