3 vragen aan ChatGPT over AI en loopbaanbegeleiding

3 vragen aan ChatGPT over AI en loopbaanbegeleiding

25-04-2023
Nieuws

De ontwikkelingen op het vlak van AI gaan razendsnel. Dat ChatGPT een enorme opmars maakt moge duidelijk zijn. Welke kansen en bedreigingen heeft dit voor ons vak? En hoe kijk jij hier als loopbaanprofessional of jobcoach persoonlijk tegenaan?

AI gaat niet meer weg. Er zijn zorgen om de toekomst van de arbeidsmarkt, waarbij computers bepaalde administratieve functies zouden kunnen vervangen, computers zouden nu al met mensen kunnen concurreren”, zegt José van Dijck, hoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht, in het AD van afgelopen week. 

Kansen en bedreigingen ChatGPT

Bestuurslid Ruerdje van Mierlo stelde de vraag aan ChatGPT wat de kansen en bedreigingen van AI voor loopbaanbegeleiding zijn. Lees hieronder het antwoord van ChatGPT. 

AI biedt verschillende kansen voor loopbaanbegeleiding, maar er zijn ook enkele bedreigingen waar rekening mee moet worden gehouden. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

Kansen

Efficiëntie: AI kan loopbaanbegeleiders helpen bij het snel en efficiënt verzamelen en analyseren van gegevens over individuen, waardoor het gemakkelijker wordt om gepersonaliseerde begeleiding te bieden.

Personalisatie: AI kan worden gebruikt om gepersonaliseerde carrière-adviezen te geven op basis van individuele behoeften, vaardigheden en interesses.

Toegankelijkheid: AI kan loopbaanbegeleiding toegankelijker maken voor mensen die misschien niet in staat zijn om persoonlijk advies te krijgen vanwege geografische of financiële beperkingen.

Nieuwe mogelijkheden: AI kan nieuwe carrièremogelijkheden identificeren voor mensen die zich niet bewust zijn van bepaalde carrièremogelijkheden.

Bedreigingen

Bias: Als AI-modellen worden gebouwd met gegevens die inherent biased zijn, kunnen deze vooringenomenheden zich vertalen in loopbaanbegeleidingsadviezen en kunnen bepaalde individuen worden benadeeld.

Vermindering van de menselijke factor: Hoewel AI kan helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens, kan het ook leiden tot een vermindering van de menselijke factor in loopbaanbegeleiding. Menselijke interactie is vaak belangrijk bij het helpen van individuen bij het nemen van belangrijke beslissingen over hun loopbaan.

Privacy: Het gebruik van AI voor loopbaanbegeleiding kan leiden tot privacyproblemen als er gevoelige persoonlijke gegevens worden verzameld en opgeslagen.

Technologische afhankelijkheid: Als AI te veel wordt gebruikt voor loopbaanbegeleiding, kan dit leiden tot technologische afhankelijkheid en een gebrek aan vaardigheden bij loopbaanbegeleiders om handmatig advies te geven.

Bekijk ook de antwoorden van ChatGPT op onderstaande vragen

  1. Schrijf een advies aan senior loopbaanbegeleiders hoe zij AI kunnen inzetten.
  2. Wat zijn de unieke menselijke aspecten die AI niet kan bieden bij loopbaanbegeleiding? 

Deel je mening over AI

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en onderzoeken hoe we AI kunnen opnemen in ons programma-aanbod. Hoe kijk jij tegen AI in ons werk aan? Mail jouw visie naar info@noloc.nl met als onderwerp AI. We klusteren alle input van leden en laten je weten wat de uitkomst is. 

Lees ook: Maak handig gebruik van ChatGPT in je zoektocht naar werk