Kennisprofessionals organiseren World Café tijdens IAEVG

Kennisprofessionals organiseren World Café tijdens IAEVG

29-03-2023
Nieuws

De Kennisprofessionals organiseren tijdens het Noloc Loopbaancongres en de IAEVG-conferentie op 29 juni a.s. een World Café: rondetafelgesprekken waarbij ze in gesprek gaan met collega’s over de grenzen van zelfregie in loopbanen. Onlangs kwamen ze bij elkaar om dit thema voor te bespreken. 

Op 15 maart vond de eerste bijeenkomst van 2023 van de Kennisprofessionals plaats, dit keer bij Saxion Hogeschool in Deventer. Twee keer per jaar ontmoeten de Noloc Kennisprofessionals elkaar ergens in het land, om met elkaar in gesprek te gaan over loopbaanvraagstukken en hier met elkaar dieper inzicht in te ontwikkelen. De bijeenkomst werd georganiseerd door bestuurslid Ruerdje van Mierlo en Marea de Bruijn.

Tijdens deze bijeenkomst stond de aankomende IAEVG-conferentie centraal, die dit jaar medegeorganiseerd wordt door Noloc en plaatsvindt op 28, 29 en 30 juni in Den Haag. Het thema van dit congres is ‘lifelong development as a standard’. Dag twee van het congres (29 juni) is tevens het Noloc Loopbaancongres. Prinses Laurentien is één van de sprekers, naast internationale gasten zoals Sally Clarke. Het programma start met een interview met Tristam Hooley door Kennisprofessional Jouke Post. Als Kennisprofessionals faciliteren wij daarnaast in de middag een World Café: rondetafelgesprekken waarbij wij in gesprek gaan met collega’s over de grenzen van zelfregie in loopbanen. 

World Café 

Om deze rondetafelgesprekken gedegen voor te bereiden, zijn we met twee vraagstukken aan de slag gegaan:

  1. Is het World Café een goede werkvorm om invulling te geven aan de internationale rondetafelsessie? Onder welke voorwaarden? En wie wil van de aanwezige Kennisprofessionals daar een rol in spelen?
  2. Welke vraag met betrekking tot zelfregie willen we centraal zetten in dit World Café? 

Door de gedegen voorbereidingen van Ruerdje en Marea, werden vruchtbare gesprekken gevoerd over zelfregie. Het concept werd aan verschillende tafels geëxploreerd aan de hand van vragen zoals: Wat is eigenlijk de definitie van zelfregie? Onder welke voorwaarden ontstaan het? Is zelfregie voor iedereen wenselijk, en zo ja, toegankelijk? Zo kwamen verschillende perspectieven op het fenomeen naar boven en werd vooral de complexiteit van een ogenschijnlijk simpele term duidelijk. 

World Cafe_Noloc Kennisprofessionals_mrt23

Begrijpelijkerwijs werd hier niet direct een eenduidige centrale vraag voor het IAEVG uit gedestilleerd, al werd daar wel een serieuze poging toe gedaan. Onverwachts bleek de term zelfregie aan complexe dynamica in de samenleving te raken, en was kansengelijkheid en sociale rechtvaardigheid één van de kernthema’s waarover werd gefilosofeerd. Meer weten hierover? Zie bijvoorbeeld: www.careerguidancesocialjustice.wordpress.com/

Schuif aan bij de rondetafelgesprekken

Wij waren nog lang niet uitgepraat, maar daaruit bleek wel dat de werkvorm World Café inderdaad een zinvolle en uitnodigende structuur biedt aan de rondetafelgesprekken die tijdens het IAEVG-congres op de planning staan. Voor ons als Kennisprofessionals was deze bijeenkomst leerzaam en daarom nodigen wij jullie uit om ook je gedachten over het begrip ‘zelfregie’ te laten gaan en met ons te delen. Kom op 29 juni naar het IAEVG-congres (óók de dag van het Noloc Loopbaancongres!) en praat mee.

Jouw deelname kan leiden tot verder onderzoek

Jouw deelname is van betekenis, want met de uitkomst van de rondetafelgesprekken van de Kennisprofessionals (wetenschap/onderwijs) met internationale gasten/onderzoekers èn loopbaanprofessionals en jobcoaches (kennis uit de praktijk) ontstaat verrijking en nieuwe kennis. Deze nieuwe kennis is dan multidisciplinair tot stand gekomen en kan leiden tot inspiratie voor verder onderzoek op universiteiten en hogescholen maar ook tot adviezen richting beleidsmakers.

Bekijk alle informatie over het congres en de sprekers. We zien je daar!

Namens de Noloc Kennisprofessionals,

Marlies van Venrooij en Aniek Draaisma 

Bijeenkomst Noloc Kennisprofessionals_mrt23