Rectificatie Avans+ over naamsgebruik Noloc

Rectificatie Avans+ over naamsgebruik Noloc

13-12-2022
Nieuws

Meerdere leden hebben een mail ontvangen van Avans+ over een verworven subsidie in het kader van Sectoraal Maatwerk Nederland Leert Door, waarin de indruk wordt gewekt dat Noloc medewerking heeft verleend aan deze mailing. Dit is pertinent onjuist. 

De openingszin in deze mail ‘Uw contactgegevens heeft Avans+ via www.noloc.nl impliceert dat Noloc adresgegevens van haar leden zou hebben gedeeld met Avans+. Dit is geenszins het geval. Het bestuur van Noloc benadrukt dat er beslist geen toestemming is gegeven om noch ledengegevens noch de naam van Noloc te gebruiken voor het eigen gewin van Avans+.

Wij hebben Avans+ gewezen op deze misleidende communicatie en afgesproken dat Avans+ tot rectificatie overgaat van dit bericht naar de leden, die deze mailing hebben ontvangen.