Nieuw: Noloc geaccrediteerde loopbaanopleidingen!

Nieuw: Noloc geaccrediteerde loopbaanopleidingen!

19-08-2022
Nieuws

Keurmerk_LO_RGB_Online_HR

Sta je op het punt een opleiding tot loopbaanprofessional te volgen? Dan hebben we goed nieuws. Noloc is zeer verheugd om te melden dat er vanaf nu negen Noloc geaccrediteerde loopbaanopleidingen zijn. Overigens bestonden Noloc geaccrediteerde jobcoachopleidingen al langer. Een Noloc geaccrediteerde opleiding voldoet aan een set eindtermen die Noloc op basis van het beroepsprofiel heeft opgesteld. Afgestudeerden van een Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding kunnen zich via een verkorte toetsingsprocedure laten certificeren als Register Loopbaanprofessional en in het Noloc beroepsregister worden opgenomen.

Wie zich verdiept in het vak en een opleiding wil kiezen ontdekt al snel dat er een grote diversiteit is aan opleiders en opleidingen voor loopbaanprofessionals (in spé). Als beroepsvereniging vindt Noloc het belangrijk dat loopbaanprofessionals beschikken over de kennis, vaardigheden en competenties die deel uitmaken van het beroepsprofiel. Om de kwaliteit van loopbaanopleidingen te borgen en te verhogen, heeft Noloc op basis van het beroepsprofiel een set aan eindtermen voor loopbaanopleidingen opgesteld. Een loopbaanopleiding die aan deze eindtermen voldoet kan een door Hobéon uitgevoerde audit doorlopen en zich bij een positief resultaat door Noloc laten certificeren als Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding. In de afgelopen maanden zijn er negen opleidingen geaccrediteerd, die ook het bijbehorende kwaliteitskeurmerk mogen voeren.

De negen Noloc geaccrediteerde opleidingen zijn:

BGL & Partners – Opleiding tot Loopbaanprofessional
Blankestijn & Partners – Opleiding Loopbaancoaching met Ziel & Zakelijkheid
Capabel Hogeschool – Post-hbo opleiding tot Loopbaanprofessional
Elan Training – Loopbaancoachopleiding
Hogeschool Windesheim – Leergang Loopbaan- en Talentcoaching
Parcoers hrm & coaching – Opleiding tot Loopbaancoach
Saxion Hogescholen – Post-hbo opleiding Loopbaanprofessionals
TC Academy – Post hbo opleiding Professioneel Loopbaancoach
Vista Nova – Beroepsopleiding tot Loopbaancoach

De behoefte aan Noloc geaccrediteerde opleidingen kwam naar voren tijdens een door Noloc georganiseerde werkveldbijeenkomst op 17 december 2020. Een diversiteit aan loopbaanopleiders die ons land rijk is namen aan deze bijeenkomst deel. Tijdens de bijeenkomst deelde Noloc het nieuwe beroepsprofiel en toetsingskader voor loopbaanprofessionals, ontstaan vanuit het samengaan van Noloc en CMI, met als doel te komen tot één landelijk keurmerk voor Register Loopbaanprofessionals. In samenwerking met de opleiders is vanuit dit beroepsprofiel en toetsingskader gekomen tot een set aan eindtermen voor loopbaanopleidingen, welke de basis hebben gevormd voor zowel audit door Hobéon als accreditatie door Noloc.  

Afgestudeerden van een Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding kunnen zich via een verkorte toetsingsprocedure laten certificeren als Register Loopbaanprofessional en in het Noloc beroepsregister worden opgenomen.

Uiteraard hoopt Noloc dat er meer opleidingen zullen volgen die de audit willen doorlopen. Dit zal de kwaliteit van het aanbod zeker ten goede komen.