Meer de tijd nemen voor bewustere afwegingen bij re-integratie en jobcoaching

Meer de tijd nemen voor bewustere afwegingen bij re-integratie en jobcoaching

06-07-2022
Nieuws

Professionals van UWV, gemeenten, re‑integratiebedrijven en jobcoachorganisaties maken voortdurend afwegingen over de re‑integratiedienstverlening en jobcoaching die ze inzetten voor de mensen die zij begeleiden. Uit eerder onderzoek is bekend dat in de rapportages die deze professionals maken vaak wel staat welke beslissing ze nemen, maar niet alle afwegingen die daarachter liggen.

Op verzoek van beroeps- en brancheorganisaties OVAL, NVvA, Noloc, SAM, Divosa en UWV deden Panteia, ZINZIZ en Muzus met SUWI‑subsidie onderzoek naar deze afwegingen en naar de vraag of er grote verschillen zijn in de wijze waarop deze professionals hun afwegingen maken. Daarbij is ook gekeken naar hoe cliënten het afwegingsproces van professionals ervaren en naar de invloed van managers op afwegingen.

Een uitgebreid artikel over het onderzoek en de resultaten is verschenen als artikel van de maand in het UWV Kennisverslag.