De Raad voor Beroepsregistratie: De oren en ogen van het keurmerk

De Raad voor Beroepsregistratie: De oren en ogen van het keurmerk

08-06-2022
Nieuws

Per 1 januari 2021 heeft het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional zijn intrede gedaan. Om de kwaliteit van het Keurmerk te kunnen borgen zijn zowel een Raad voor Beroepsregistratie als een College van Belanghebbenden ingericht en sinds juni 2021 actief. Wat doet de Raad van Beroepsregistratie en op welke manier maken zíj zich sterk voor het loopbaanbegeleiding vak? We gaan in gesprek met Tijs Pijls, voorzitter van de Raad (RvB).

Door Cick Geers  Tijs Pijls

Hij is Managing Consultant bij een onderwijskundig adviesbureau en Programmadirecteur bij Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF én sinds juni 2021 Voorzitter van de RvB: Tijs Pijls. We mogen dus wel stellen dat we in gesprek gaan met iemand die zeer deskundig en ervaren is als we het hebben over loopbaanontwikkeling. Tijs lacht: ‘In ieder geval ligt mijn passie volledig bij dit vakgebied!’

De wereld van onderwijs en loopbaanontwikkeling
Tijs heeft altijd gewerkt (en werkt nog steeds) in de wereld van onderwijs en loopbaanontwikkeling. Hij startte zijn carrière als docent aan het ROC Midden-Brabant en was daar verantwoordelijk voor onderwijsinnovatie. Op het ROC zag hij de kracht van de inzet van Loopbaanprofessionals voor de scholieren in de klas Oriënteren& Schakelen. ‘De school maakte gebruik van AMA Hbo-studenten om de Mbo-scholieren te begeleiden bij de loopbaankeuzes waar ze al vroeg in hun Mbo-carrière mee geconfronteerd werden. En met succes! Sinds 1999 werkt Tijs bij onderwijskundig adviesbureau Cinop en is hij programmadirecteur van Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. ‘Het NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Ook loopbaantransities binnen Europa kunnen gemakkelijker verlopen omdat we de niveaus van de diverse Europese diploma’s met elkaar kunnen vergelijken’.

Vakmanschap moet meetbaar zijn
Tijs ziet duidelijke parallellen met Noloc en het Register Keurmerk. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de objectiviteit qua inschaling; deze is gekoppeld aan een gedegen meetlat en procedure. Vakmanschap kan alleen aan een bepaalde standaard voldoen als het aantoonbaar en meetbaar gemaakt wordt. Ik geloof heilig in vakmanschap, maar je moet het dus wel kunnen meten, registeren én onderhouden. Daarin speelt de RvB een belangrijke rol’. Samen met Annika Meerman, Marese Dijken en Erik Wissema vormt Tijs de RvB. Ze worden ondersteund voor Emilie Rozendaal. ‘We geven samen invulling aan de Raad. Officieel heeft de Raad tot taak het onderhouden van de inhoudelijke actualiteit en (uitvoerings)kwaliteit van alle elementen van het certificeringsproces zoals beroepsprofielen, toetsingskaders en procedures die ten grondslag liggen aan het Beroepsregister. Kort gezegd is het dus onze taak om gevraagd en ongevraagd advies te leveren over beleid en besluiten met betrekking tot de beroepsregistratie. Op die manier borgen we de kwaliteit van het Keurmerk’.

Rapportage en verslag
Tijs legt uit dat de Raad twee- tot driemaal per jaar bij elkaar komt. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten haalt de Raad het net op bij internen (de mensen die het certificeringstraject hebben ondergaan) en externen die betrokken zijn bij het certificeringsproces. En bij het College van Belanghebbenden; het advies- en informatieorgaan van de Raad. ‘Op basis van deze input vormen we onze mening. Die mening leggen we vervolgens vast in een rapportage en verslag, die gedeeld worden met de Noloc-ledenraad en het Noloc-bestuur. We kunnen aanbevelingen geven op zowel de inhoud van het competentieprofiel als op het complete proces rondom de certificering. Alles vanuit de insteek dat het Keurmerk recht doet aan de kwaliteit van de Loopbaanprofessionals. Objectiviteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid moeten hierbij centraal staan en gewaarborgd blijven’.

Zo sterk als de zwakste schakel
Een belangrijke taak rust er dus op de schouders van de leden van de RvB. Tijs knikt: ’Dat is zo, maar we doen het allemaal met enorm veel plezier en toewijding. We zien als Raad het belang van een sterk Keurmerk en realiseren ons dat de kracht van het Keurmerk zo sterk is als de zwakste schakel. Dat rechtvaardigt dat we kritisch en betrokken zijn’.

Het eerste jaar zit er inmiddels op. Tijs kijkt, samen met de andere leden van de Raad, terug op een interessant eerste Raadsjaar. ‘We hebben onszelf het afgelopen jaar de tijd gegeven het certificeringsproces te doorgronden en hebben ons laten bijpraten door iedereen die betrokken is (geweest) bij de totstandkoming van het Keurmerk. Het was een intensief maar absoluut interessant jaar. In de kern staat er een degelijke procedure. Dat hebben we zeker kunnen vaststellen. De uitdaging is nu om dit tot wasdom te laten komen. De waarde van het Keurmerk moet aantoonbaar blijven. Alle elementen van het certificeringsproces moeten dus op orde zijn. Als Raad bewaken we dat; we zijn de oren en ogen van het Keurmerk’.