Recertificering: ‘het is een soort apk hoe je je werk doet’

Recertificering: ‘het is een soort apk hoe je je werk doet’

30-04-2022
Nieuws
Foto Marion Wagemans.jpg

De eerste Register Loopbaanprofessionals die gebruikmaakten van de overgangsregeling, hebben hun recertificering inmiddels succesvol afgerond. Een van de geslaagden is Marion Wagemans. Ze blikt terug op haar traject en geeft tips hoe ze het heeft aangepakt.

Als gecertificeerde loopbaanprofessional blijf je continu investeren in het vergroten van je vakbekwaamheid. Hoe je dat gedaan hebt, laat je zien bij je recertificering. Marion Wagemans (63) weet er alles van. “Of ik er tegenop zag?” Marion lacht. “Ik moest er effe doorheen en dacht eerst: pfff, wat een werk. Naarmate het vorderde, ging ik er anders over denken. Nadat ik het had afgerond, dacht ik: dit is écht goed. Het is een soort apk hoe je je werk doet.”

Groeien, leren en ontwikkelen
Doktersassistente, verpleegkundige, hoofd SEH, vestigingsmanager, teamleider. Marion did it all. Groeien, leren en ontwikkelen vormt de rode draad in haar loopbaan. Ook als loopbaanadviseur binnen het team Employability bij de Belastingdienst staat Marion niet stil. Zo volgt ze elk jaar een opleiding. Practise what you preach. Want een leven lang ontwikkelen geldt immers niet alleen voor de loopbaanklant. In de Noloc Academie zoekt Marion naar verrijkend lesmateriaal. “Ik heb een aantal e-learnings gevolgd. Feedback, bevlogenheid, effectief communiceren. Dat is heel leuk om te doen. En je krijgt er certificaten voor. Die kun je weer uploaden in je portfolio.”

Excelletje
Oh ja, dat portfolio. Hoe zit het daar ook alweer mee?! Voorheen was er een ‘Excelletje’, waarin je 80 PE-punten opvoerde. PE staat voor Permanente Educatie. Marion heeft al eens eerder een recertificering meegemaakt. In de kern is er niet zoveel veranderd. Ook nu kun je weer in zes categorieën punten behalen. Wel heb je voor een aantal onderdelen een bewijsstuk nodig. Het aantal te behalen punten is verlaagd van 80 naar 75, terwijl de periode van recertificeren verlengd is van drie naar vier jaar. “Voor mij was het echt makkelijk die punten te behalen. Wij hebben regelmatig professionaliseringsdagen. Die kon ik ook opvoeren. Soms levert iets punten op (bijvoorbeeld een podcast, training of webinar) waar je je niet bewust van bent. Voor sommige activiteiten moet je een certificaat hebben, anders kan je ze niet uploaden.”

Intervisie met collega’s
Werken aan je persoonlijke ontwikkeling betekent ook reflecteren. Reflectie op je handelen met anderen in een professionele setting. Je kunt kiezen voor intervisie bijvoorbeeld in de Kwaliteitskring, supervisie of een coachgesprek. Marion brengt een vraagstuk in bij haar collega’s. “Wij hebben met ons team jaarlijks een aantal intervisie-sessies. Toen heb ik tegen mijn collega’s gezegd: ik wil een casus inbrengen.”

Marion werkt haar reflectieverslag na de intervisiebijeenkomst uit en wil het uploaden in het portfolio. Dan blijkt dat ze de uitwerking iets anders moet verwoorden. “Bij de instructies in je portfolio zie je waaraan de tekst moet voldoen. Je wordt dus geholpen door de info in het DNV-systeem. Ik moest kijken aan de hand van welk model ik zou gaan reflecteren. Met de vier aspecten uit het 4G-model (Gedrag, Gevoel, Gevolg, Gewenst) als uitgangspunt, heb ik m’n verslag aangepast.” Ze benadrukt dat de ondersteunende informatie in het DNV-portal heel duidelijk aangeeft, wat je moet inleveren en aan welke eisen het moet voldoen. “Soms had ik zoiets van oh, dit werkt niet, ik log even in om te kijken welke volgorde ik moet aanhouden.” 

Twee e-learnings
Het nieuwe onderdeel waarbij je terugblikt op je ontwikkelplan en ontwikkeladvies van je vorige (re)certificering is nog niet van toepassing. Hiervoor in de plaats zijn eenmalig twee onderdelen toegevoegd, waarbij je laat zien dat je beschikt over kennis van Loopbaantheorieën en Methodisch Werken en deze kunt vertalen naar je beroepspraktijk. De twee bijbehorende e-learnings volg je in de Academie. Hierna werk je een case uit. “Oké, dacht ik: maar wat moet ik vertellen vanuit de invalshoeken voor Methodisch werken en Loopbaantheorieën?” Marion pluist de pdf voor het Beroepsprofiel uit en leest de benodigde criteria over onder meer de kennisgebieden en competenties. Ze schetst een mooie case uit haar praktijk en maakt de bijbehorende opdracht. “Het is leuk om te beschrijven wat je hebt gedaan en hoe je dit hebt ervaren. Zoals welke acties heb ik ondernomen? Wat zou ik anders hebben gedaan met de wetenschap van nu? Wat raakt me zo? Hoe pak ik dingen aan, waar ben ik van? Het zet je op scherp! En het laat zien dat je een échte vakvolwassen professional bent.”

Ontwikkelplan
Last but not least, het ontwikkelplan. Je vertaalt je beroepsmatige ervaringen naar een Persoonlijk Ontwikkelplan voor de komende vier jaar. “Ik heb vanuit verschillende perspectieven naar mijn werk gekeken. Door corona kwam bijvoorbeeld online coaching ineens om de hoek kijken. Je staat echt stil bij de manier waarop je je werk doet. Als loopbaancoach ben je zelf bij uitstek het instrument: hoe denk je en hoe handel je? Van welke methodieken maak je gebruik in de begeleiding van de ander? Welke rol pak je?” Het recertificeringstraject heeft Marion heel duidelijk de ogen geopend hoe zij zaken bewust en onbewust aanpakt. 

Tips
Op de vraag of Marion nog tips heeft, zegt ze gedecideerd: “Begin op tijd en maak een planning. Lees je goed in waar het over gaat. Je kunt niet een week van tevoren tussen de soep en de aardappels door nog even je portfolio maken.” Marion heeft het Beroepsprofiel en Toetsingskader als uitgangspositie genomen en ging procesmatig te werk. Deze documenten geven inzicht wat je nodig hebt om te recertificeren. “In het beroepsprofiel staan de beroepsvereisten, hoe ziet het werkveld eruit, waar richt het zich op, dus eigenlijk meer de context. Daar staan ook de indicatoren bij. Hier kon ik op teruggrijpen toen ik er in mijn portfolio iets over moest zeggen.” 

Overgangsregeling
“Je moet nadenken over hoe ga ik dit de komende vier jaar doen? Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Daarom is het zo belangrijk dat je tijdig begint. Als je er eenmaal mee bezig bent, kom je in een flow. Dus trek er een of twee dagen voor uit om meters te maken.” Ze wijst nog even op de overgangsregeling . “Als je moet beginnen, kijk éérst onder welke regeling je valt qua jaartal. Dat bepaalt wat je moet doen.”

 “Het is heel goed dat Noloc deze certificering toepast. Ik zie het écht als een toegevoegde waarde. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Niet op de automatische piloot, maar bewust stilstaan bij m’n werk. Het is ook gewoon leuk. Je werkt ergens naartoe, schrijft over je core business en waar je mee bezig bent!”

 Onlangs maakte Marion een document met tips voor collega’s hoe en waar ze mee moeten beginnen. Want ze is de eerste van de 30 loopbaanadviseurs die binnen haar team het recertificeringsproces doorliep. “Mijn certificaat loopt t/m maart 2026.” “En dan?” “Dan ga ik met pensioen.” Een gulle lach volgt.