Waarom een Kwaliteitskring interessant is voor jou

Waarom een Kwaliteitskring interessant is voor jou

21-02-2022
Nieuws

Op de kop af 25 jaar geleden werd de eerste Kwaliteitskring binnen Noloc ontwikkeld en opgestart. Viola Majoie, deelnemer van het eerste uur, deelt haar ervaringen.

Viola MajoieOp de kop af 25 jaar geleden werd de eerste Kwaliteitskring binnen Noloc ontwikkeld en opgestart. Viola Majoie, deelnemer van het eerste uur, dook in haar archief en vond een handgetypt document met de eerste gedachtenspinsels van loopbaan-coryfee en initiatiefnemer Yolande van der Sluis. Wat houdt een kwaliteitskring in en waarom is het de moeite waard om deel te nemen? Weet je trouwens dat je ook zélf een kring kunt opstarten als die ene bij jou geen plek meer heeft?

‘Ik ga uit van de volgende uitgangspunten: kwaliteit hoort primair tot de verantwoordelijkheid van de professional …’ Viola Majoie leest een passage voor uit het moederdocument dat in 1997 werd opgesteld. Ze vertelt hoe zij destijds met zo’n 15 andere vakgenoten bij elkaar kwamen in een klein zaaltje op de bovenverdieping van The Trafalgar Pub, de oudste pub in Eindhoven. Een bonte verzameling van ideeën en onderwerpen leidde tot tal van activiteiten. Zo was er naast de intervisiebijeenkomsten en zogenaamde werkplaatsen de ‘leestafel’, met recente interessante artikelen, boeken en verslagen ter inzage.

Intercollegiale kennisuitwisseling

Zelf is Viola al sinds 1983 aangesloten bij Noloc (voorheen VBA) en ze is tegenwoordig coördinator van de Kwaliteitskring in Den Bosch/Oss. Zij erkent de kracht van de intercollegiale kennisuitwisseling tijdens deze regionale kleinschalige vakbijeenkomsten en ziet het tweeledig. “Aan de ene kant houd je elkaar scherp op ontwikkelingen. Iedereen weet iets anders, hoort iets anders. Het is een effectieve manier om elkaar bij te praten over bijvoorbeeld nieuwe methodieken en het komt je kwaliteiten als professional ten goede. Aan de andere kant heb je een breed spectrum aan mensen. Elk vanuit hun eigen werkveld. Zo blijf je over de hele linie op de hoogte.”

Saamhorigheid

Viola noemt het ‘verfrissend’ om eens te sparren met mensen die niet je naaste collega’s zijn. Van een studiekeuzeadviseur in het voortgezet onderwijs en re-integratieadviseur in loondienst tot zelfstandig loopbaancoaches; juist die diversiteit maakt het afwisselend. Zo’n collectief werkt verbindend, creëert saamhorigheid en zorgt ook voor de nodige gezelligheid. Zeker als je als zzp’er werkt, is het fijn om eens vakcollega’s te spreken en ervaringen uit te wisselen. De Kwaliteitskring bestaat uit 9 à 10 mensen en komt 5 per jaar bij elkaar. Nu nog via Zoom (‘de Breakout Rooms maken het best intiem’), straks weer live. Het is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Er wordt een proactieve deelname verwacht.

Sponsoring 250,-- door Noloc

Voorheen hadden ze de thema’s voor het gehele jaar al uitgestippeld. Tegenwoordig kiezen ze een andere vorm. Viola: “Twee leden organiseren een bijeenkomst en krijgen vrije keuze om het op hun manier in te vullen. Het is leuk om te kijken waar je met z’n tweeën op uitkomt.” De inhoud verschilt per keer. Soms gaat het om een complexe casuïstiek of een actueel thema op de arbeidsmarkt. Of ze bespreken een boek en delen tips voor films of webinars. Een andere keer nodigen ze iemand uit met een bepaalde deskundigheid, bijvoorbeeld over werkgeluk. Noloc faciliteert, zorgt voor de benodigde informatie zoals een handboek en de opzet voor een jaarverslag en sponsort elke Kwaliteitskring voor 250,-- per jaar. Dit bedrag kan de kring naar eigen inzicht inzetten voor activiteiten.

Punten (re)certificering

Verplichte deelname aan intervisie, supervisie en/of coaching is een nieuw onderdeel van het toetsingskader voor (re)certificering. Bijeenkomsten die bedoeld zijn om te reflecteren op je beroepsmatig handelen en je vakbekwaamheid te vergroten. Een Kwaliteitskring kan een manier zijn om een betekenisvolle situatie (bijvoorbeeld een casus waarop je vastloopt) in te brengen en deze te bespreken en te evalueren met vakgenoten. Een leerzaam intervisiemoment voor jou én de anderen. Binnenkort stelt Noloc een intervisietool beschikbaar ter ondersteuning.

Jouw voordelen

Meedoen heeft een aantal voordelen: de bijeenkomsten zijn persoonlijk, interactief en inspirerend. Op een laagdrempelige manier verrijk je je kennis. Je vergroot je netwerk met andere Noloc-leden. En niet te vergeten, je verzamelt punten voor je (re)certificering. Zo’n 20 jaar maakt Viola inmiddels deel uit van een Kwaliteitskring. “Zeker doen!”, zegt ze gedecideerd op de vraag of ze het andere leden aanraadt. “Je kunt ook de jaarverslagen van de andere kwaliteitskringen teruglezen ter inspiratie.”

Meld je aan of start een kring op

Inmiddels zijn er zo’n 50 Kwaliteitskringen door heel Nederland. Interesse? Meld je aan bij de kwaliteitskring bij jou in de buurt. Het kan zijn dat er geen plek meer is. Start er dan zelf een op! 

Je vindt alle info op www.noloc.nl/kwaliteitskringen. Heb je nog een vraag? Bel naar 033-2473475 of mail naar info@noloc.nl.