De loopbaanprofessional goed toegerust als stresscoach

De loopbaanprofessional goed toegerust als stresscoach

09-06-2021
Blogs

Steeds vaker worden wij als loopbaanprofessional geconfronteerd met zaken die niet direct over de loopbaan van de klant gaan, maar veelal met vitaliteit en stress te maken hebben. Omdat stress een goede loopbaankeuze in de weg staat, kan het een goed idee zijn om onze focus te verbreden en vitaliteit en de aanpak van stress in ons

Steeds vaker worden wij als loopbaanprofessional geconfronteerd met zaken die niet direct over de loopbaan van de klant gaan, maar veelal met vitaliteit en stress te maken hebben. Omdat stress een goede loopbaankeuze in de weg staat, kan het een goed idee zijn om onze focus te verbreden en vitaliteit en de aanpak van stress in ons aanbod op te nemen. Willemien van den Tol deelt in deze blog haar ervaringen met ontwikkeltrajecten waarin stress een rol speelt. En welke tool zij inzet wanneer zij vermoedt dat stress een bepalende rol speelt voorafgaand of tijdens het loopbaantraject.

Het gevoel dat je de hele dag ‘aan’ staat

Als ik kijk naar het type klant dat zich bij mijn praktijk meldde het afgelopen jaar, dan zie ik dat ik voornamelijk met stressgerelateerde vragen te maken kreeg. En natuurlijk is het een bijzonder jaar geweest waarin we allemaal met een geheel nieuwe wereld werden geconfronteerd, maar ik zie de laatste jaren sowieso een stijgende lijn in het aantal trajecten waarin het omgaan met stress een rol speelt.

En dat kan ook bijna niet anders in een maatschappij waarin we vrijwel continu onder druk staan, we hoge eisen stellen aan onze prestaties als professional, als mens, als partner, als ouder en misschien ook mantelzorger. Het beroep dat iemand doet op zijn neocortex, het informatie verwerkende deel van de hersenen, is de laatste jaren explosief gestegen! Het gevoel dat je de hele dag ‘aan’ staat herkennen veel mensen vast. Onze westerser cultuur is sterk gericht op denken en heel weinig op het lichaam en op voelen.

Dus wat staat je als loopbaanprofessional te doen als je merkt dat de cliënt tegenover je duidelijk signalen van stress afgeeft. Waar let je op en wat kun je doen?

Intensiteit van iedere belemmering

Als coach aangesloten bij het ‘Platform Uit je hoofd, in je lijf’ heb ik de afgelopen jaren ervaren dat stress weliswaar op diverse manieren wordt ervaren en geuit, maar dat er ook een aantal duidelijke parallellen te vinden zijn. Belangrijk is het vooral om zicht krijgen op de belemmeringen die de cliënt ervaart. Vervolgens is het nuttig om de cliënt te helpen de intensiteit van iedere belemmering aan te laten geven (schaal van 1 op 5) en te zien of je samen een top 5 van belemmeringen kunt maken. Deze top 5 van belemmeringen kan vervolgens een uitwerking hebben op 1. lichamelijk gebied, 2. op het energieniveau en/of 3. op de gedachten en gevoelens van iemand. Op deze manier help je de cliënt om een overzicht te maken van problemen waar hij tegenaan loopt. Dit overzicht kan al genoeg zijn om te besluiten waar je samen met de cliënt aandacht aan gaat besteden.

De quickscan is een verkorte vorm van de inventariserende vragenlijst die ik bij aanvang van mijn stresstrajecten gebruik en deze wil ik graag met je delen. Het kan een nuttig instrument zijn om tijdens je gesprek iets dieper op stress en de uitwerking van stress in te gaan. De quickscan is echter bedoeld als zelfscorende vragenlijst voor cliënten die willen starten met een stresstraject, maar als loopbaancoach kun je de vragen prima stellen indien je vermoedt dat stress een bepalende rol speelt voorafgaande of tijdens het loopbaantraject. Ga dan samen in op de vragen tot het kopje Motivatie. Download de quickscan hier.

Alhoewel een gemiddelde loopbaanprofessional veel in zijn mars heeft en gewend is om met een veelheid van instrumenten te werken, lijkt een nieuw vakgebied -zoals omgaan met stress- best lastig om eigen te maken. Vooral ook omdat de cliënt professionele en optimale ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar verandering in denken en voelen.

Ik stond 3 jaar geleden voor deze keuze: als ik me echt in de aanpak van stress wil verdiepen, waar moet ik dan beginnen? Inmiddels help ik nu 3 jaar al mijn cliënten om duurzaam van stress af te komen en dat altijd in combinatie met de online leeromgeving ‘Aanpak van stress’ waarmee cliënten dagelijks oefenen om de balans tussen denken en voelen te herstellen.

Meer weten?

In de eerstvolgende uitgave van Loopbaanvisie, staat een uitgebreid interview van Willemien van den Tol met de oprichter van het platform Frances van Dinther. Zij legt daarin haarfijn uit wat de oorsprong is van stress en hoe je dit kunt aanpakken bij cliënten in loopbaantrajecten.