Gedeeltelijke lockdown, Noloc bijeenkomsten voorlopig alleen online

Gedeeltelijke lockdown, Noloc bijeenkomsten voorlopig alleen online

14-10-2020
Nieuws

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen ze door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Klik hier voor een overzicht van de Rijksoverheid van alle maatregelen, de routekaart en meer informatie.

Noloc bijeenkomsten

Noloc volgt nauwlettend de corona-maatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Helaas verslechteren de vooruitzichten rondom Covid-19 in snel tempo en Noloc wil niet riskeren dat haar leden onnodig risico lopen. Alle Noloc-bijeenkomsten vinden de komende tijd alleen online plaats; wij bieden regelmatig nieuwe webinars, online workshops en e-learnings aan.

Binnen de Noloc Academie vind je naast alle Noloc webinars een nog veel uitgebreider aanbod van interessante webinars en e-learnings. Kijk onder Mijn Noloc hoe je kunt inloggen op de online leeromgeving.

Noloc roept tevens haar leden op om alle maateregelen in acht te nemen en verstandige keuzes te maken in de uitvoering van je vak. Wees voorzichtig en blijf gezond.