Daniel Kooistra nieuw lid Platform Noloc Kennisprofessionals

Daniel Kooistra nieuw lid Platform Noloc Kennisprofessionals

24-06-2020
Nieuws

Daniel Kooistra (42) is één van de nieuwe kennisprofessionals van Noloc. Hij is promovendus aan de Open Universiteit (duurzame loopbanen en weerbaarheid) en docent/ onderzoeker strategisch HRM. Ruerdje van Mierlo, programmamanager van het Platform Noloc Kennisprofessionals legt hem een aantal vragen voor.

Daniel Kooistra

Wat maakt dat je graag aansluit bij de Kennisprofessionals?

Ik sluit graag aan bij dit platform, omdat ik van mening ben dat het kansen biedt voor zowel de praktijk als voor de wetenschap. Ik durf wel te stellen dat er nog steeds een kloof bestaat praktijk en theorie. Professionals met hun voeten in het prakrijk denken doorgaans meer in patronen, relevante context en allerlei niet meetbare factoren, terwijl onderzoekers en academici meer denken in termen van variabelen en meetbaarheid. Het Kennisprofessionals- platform kan dan een brug zijn om enerzijds abstracte wetenschappelijke kennis om te zetten in voor de loopbaanontwikkelingspraktijk bruikbare inzichten en anderzijds de voor dit werkveld relevante wetenschapsdisciplines juist attenderen op ontwikkelingen, trends en issues die nog te veel onderbelicht worden in wetenschappelijk onderzoek. Daar draag ik graag aan bij!

Wat kom je brengen aan kennis en ervaring?

Mijn werkervaring en interesses liggen op het kruisvlak van de zich ontwikkelende mens en organisatieontwikkeling. Ik heb in mijn eigen loopbaan consultancy, onderzoek en training altijd als meest relevante pijlers gezien voor het uitbouwen van mijn eigen kennis en expertise. Als ik terugkijk op mijn eigen loopbaankeuzes, kan ik concluderen dat ik altijd gekozen heb voor activiteiten die op een of andere manier bijdragen aan het versterken van die pijlers. Ik heb dan ook ervaringen mogen opdoen in zowel de praktijk (HR-consultant, managementadviseur en kwaliteitsmanager) als op het gebied van kennisontwikkeling en kennisoverdracht (onderzoeker, docent en trainer). De accenten, qua thema’s, die ik hierin gelegd heb zijn bijvoorbeeld: duurzaam HRM, talentmanagement en meest recentelijk ben ik met duurzaam loopbaanmanagement aan de slag gegaan via een promotietraject. Ik denk dat de verkregen (en nog te verkrijgen) inzichten in de juist duurzame aspecten van loopbaanontwikkeling een interessante aanvulling kan zijn op alle andere kennis en ervaring die nu samengebracht is in dit platform.

Wat hoop je te vinden?

Ik ben van mening dat het belangrijk is om op dit niveau een gedegen netwerk op te bouwen om zo kennis te delen en om te zetten in acties. Dus ik ben echt op zoek naar verbindingen met andere relevante disciplines om zo mijn eigen onderzoek te kunnen voorzien van de juiste context. Aan de andere kant kan ik dit ook weer voor anderen verschaffen. Ik ben dus op zoek naar validatie van mijn onderzoek door middel van dialoog met het veld en met sleutelfiguren daarin.

In oktober geef je je eerste presentatie bij de Kennisprofessionals: waar gaat die over?

De presentatie zal gaan over de aanpak en de eerste resultaten van het promotieonderzoek wat ingaat op het in kaart brengen van opbrengsten (lange termijnwinst) van duurzaam loopbaanmanagement. Dit onderzoek zie ik als reactionair op een periode waarin meer traditioneel loopbaanmanagement werd gekenmerkt door de situatie waarin alleen de werknemer zelf verantwoordelijkheid droeg voor het managen van de eigen loopbaan.  We hebben in dit onderzoek meer rekening gehouden met de toegenomen complexiteit van het werk, lange termijnperspectieven, de sociale ruimte en de diepere betekenis van de loopbaan zelf. In het onderzoek en presentatie belicht ik daarnaast ook wat de impact is van leidinggevende en loopbaanprofessionals op duurzame positieve loopbaanuitkomsten.