Loopbaanadvies na corona

Loopbaanadvies na corona

15-05-2020
Blogs

De economische pagina`s uit de dagbladen waarschuwen ons voor de `ramp na de ramp`. Ze bedoelen de crisis in de economie en op de arbeidsmarkt als gevolg van Corona. Werkeloosheidspercentages in Europa zullen zomaar tussen de 10 en 25% kunnen komen te liggen.

De economische pagina`s uit de dagbladen waarschuwen ons voor de `ramp na de ramp`. Ze bedoelen de crisis in de economie en op de arbeidsmarkt als gevolg van Corona. Werkeloosheidspercentages in Europa zullen zomaar tussen de 10 en 25% kunnen komen te liggen.

Loopbaanadviseurs op LinkedIn spelen er al op in: vacatures kun je wel vergeten, zeggen ze, het gaat er nu om dat je jezelf in de kijker speelt bij interessante werkgevers. Of ze wijzen ons op het feit dat we om zullen moeten scholen en tonen lijstjes van beroepen waar straks vraagt naar is. En ook verwijzen ze naar de grote behoefte die er zal zijn aan loopbaanadvies, veel mensen moeten immers op zoek naar een baan.

Bij mij roept dit vragen op: zullen we dan straks allemaal de concurrentie met elkaar aangaan om die enkele baan te bemachtigen? Als ik die baan krijg, maakt mij dat dan tot een overwinnaar en degene die dat niet lukt tot verliezer? Wat hebben we dáár aan? En als iedereen zich gaat omscholen naar die beroepen waar wel vraag naar is, worden de vacatures daar dan niet ook schaars? Tenslotte, als er zoveel mensen met loopbaanvragen zijn, maar geen banen, hoe succesvol kunnen we dan zijn in het helpen vinden van die banen.

Er kunnen ook simpelweg niet genoeg banen zijn

Ik denk dat het tijd is om anders naar werk en werkzoekenden te kijken. Het denken in concurrentie, winnaars en verliezers, achter ons te laten. Dát paradigma past bij het oude uitgangspunt van de markt die alles oplost. Als je niet goed genoeg bent, val je af, jammer dan. Moet je maar beter je best doen.

Een ander paradigma dan het marktdenken, vind je in de zorgethiek. De zorgethiek is een politiek-ethische stroming die ontstaan is in de jaren tachtig. In de zorgethiek staat, de naam zegt het al, zorg voor elkaar en zorg voor je omgeving centraal. De zorgethiek kent als kernwaarden onder andere kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. Waarden die nu toepasselijker zijn dan onafhankelijkheid, concurrentie en succesvol zijn, want hebben die ons zoveel te bieden in een crisis die bijna iedereen raakt?

Als je de uitgangspunten van de zorgethiek vertaalt naar de arbeidsmarkt en naar loopbaanadvies, dan gaat het er om zorg te dragen voor elkaar, zorg te dragen voor goed werk voor iedereen. Dat betekent wellicht een hervorming van de arbeidsmarkt en anders omgaan met werkzoekenden. Samen oplossingen zoeken voor de vragen die op ons afkomen.

Met ónze expertise over loopbanen en arbeidsmarkt zouden we een belangrijke bijdrage kunnen leveren

Misschien komt het er straks op neer dat we onze banen en opdrachten delen, misschien gaat iedereen die werk heeft, zich inzetten om een ander aan werk te helpen, misschien worden werkzaamheden die nu als vrijwilligerswerk gedaan worden, straks wel betaald. Misschien krijgen bepaalde groepen wel een basisinkomen om daarmee een eigen bedrijf op te zetten.

Ik weet het niet, maar samen kunnen we vast iets beters bedenken dan een nog grotere concurrentieslag om schaars werk.  

 Heidi Jansen

LinkedIn Heidi Jansen