Is loopbaanbegeleiding vitaal werk?

Is loopbaanbegeleiding vitaal werk?

20-04-2020
Blogs

Een maand geleden leerden we het begrip vitaal beroep kennen en veel mensen vroegen zich af hoe vitaal hun werk eigenlijk is. Het kan best ontluisterend zijn om te ontdekken dat jouw werk er niet zoveel toe doet. Voor veel beroepen is het duidelijk. Alle beroepen die van belang zijn voor ons dagelijks leven, zoals zorg, transport,

Een maand geleden leerden we het begrip vitaal beroep kennen en veel mensen vroegen zich af hoe vitaal hun werk eigenlijk is. Het kan best ontluisterend zijn om te ontdekken dat jouw werk er niet zoveel toe doet. Voor veel beroepen is het duidelijk. Alle beroepen die van belang zijn voor ons dagelijks leven, zoals zorg, transport, schoonmaak, voedselvoorziening zijn vitaal. Nu de crisis waarin we terecht zijn gekomen wat langer duurt, zie je dat er ook ‘secundair’ vitale beroepen zijn.

Secundair vitaal beroep

Het gaat dan bijvoorbeeld om beroepen waar mensen die met ingrijpende veranderingen te maken hebben, steun, advies en begeleiding kunnen vinden. Bij die categorie horen loopbaanprofessionals ook. Loopbaanadviseurs en loopcoaches zijn eigenlijk zingevings-begeleiders, zeg ik vaak. Werk, ook onbetaald werk, is namelijk een belangrijk zingevingssysteem. Het geeft ons een plaats in de maatschappij, zekerheid van bestaan en verbondenheid met anderen. Dat zijn dingen die een basis vormen voor een zinvol bestaan.

Onzekerheid en ambivalentie

Het kan zijn dat werkzekerheid na deze crisis voor veel mensen op losse schroeven komt te staan. Loopbaanadviseurs hebben dagelijks te maken met mensen die hun vertrouwde werk zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Ook als het gaat om doorgroeien in een organisatie, is er sprake van het hervinden van je betekenis in een nieuwe omgeving. Dat gaat altijd gepaard met onzekerheid en ambivalentie. Onzekerheid over of het wel gaat lukken, of die nieuwe baan wel gaat brengen wat je hoopt, of je het wel aankunt. Ambivalentie omdat er altijd leuke en minder leuke kanten zitten aan afscheid nemen van het vertrouwde en het aangaan van iets nieuws.

Kennis, ervaring én aanwezigheid

In die onzekerheid en ambivalentie staan loopbaancoaches hun klanten bij. Heel praktisch …. met tips en advies en ondersteunend door te luisteren en er te zijn voor die ander. Ik zeg tegen mijn opdrachtgevers wel eens ‘we zullen nooit zeker weten of iemand met onze hulp sneller aan een baan komt, wat wel zeker is, is dat de persoon om wie het gaat het niet alleen hoeft te doen’. Dát is wat een werkgever meegeeft aan de medewerker die van baan verandert. Jouw kennis, ervaring én aanwezigheid.

We kunnen na deze crisis te maken gaan krijgen met grote veranderingen op de arbeidsmarkt en mensen zullen op zoek zijn naar professionals die gids, coach, adviseur én steun en toeverlaat kunnen zijn. Om die rol te vervullen gaan wij onze kennis van de veranderende arbeidsmarkt inzetten, onze creativiteit om andere wegen naar een baan te vinden dan de reguliere, onze ervaring om mensen te helpen bij solliciteren.

En wat we vooral inzetten is dat we er zíjn voor die ander. Dát maakt ons werk vitaal.

 

Heidi Jansen 
LinkedIn Heidi Jansen