Coronanieuws - Update UWV

Coronanieuws - Update UWV

19-03-2020
Nieuws

Sinds vorige week onderhouden wij, in nauwe samenwerking met OVAL, intensief contact met het UWV over het

Sinds vorige week onderhouden wij, in nauwe samenwerking met OVAL, intensief contact met het UWV over het Coronavirus en de mogelijke gevolgen hiervan voor de continuïteit van de dienstverlening. Middels deze update informeren wij jullie over de meest recente stand van zaken.

Dringende oproep als je tegen bepaalde zaken aanloopt deze bij ons te melden via marktontwikkeling@noloc.nl. Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk te reageren.

 1. UWV klantcontact
  Fysiek contact met klanten door UWV medewerkers zal minimaal of niet meer plaatsvinden. Dit zal naar verwachting voorlopig een negatief effect hebben op de inzet van nieuwe diensten, trajecten, scholing en jobcoaching.
   
 2. Handtekening klanten
  Over ondertekening van rapportages volgt nader bericht zodra UWV hier een nader standpunt over heeft ingenomen, tot die tijd blijft de huidige werkwijze gelden.
   
 3. Documenten versturen
  Het digitaal onbeveiligd opsturen van documenten (plannen en rapportages) is ook nu niet aan de orde, de huidige werkwijze per post blijft vooralsnog operationeel.
   
 4. Vertraging lopende dienstverlening
  UWV zal coulant omgaan met vertragingen in de aanlevering van rapportages of het uitlopen van dienstverlening als gevolg van de coronamaatregelen, mits het causaal verband in de rapportage beschreven is.
   
 5. Vertraging nieuwe dienstverlening
  Ook het starten van diensten en trajecten zou vertraagd kunnen worden. Ook hier geldt dat het causaal verband beschreven moet worden. Dit moet dan in een tussenrapportage worden vastgelegd, en niet pas in de eindrapportage.
   
 6. Accountgesprekken
  Accountgesprekken met de bedrijven zullen ook telefonisch en/of per mail gaan plaatsvinden.
   
 7. Compensatiemaatregelen
  Voor eventuele inkomstenverliezen voor de bedrijven als gevolg van het Corona virus, verwijst het UWV naar compensatiemaatregelen van de centrale overheid

Het UWV stuurt aan alle gecontracteerde leveranciers in het Inkoopkader en aan de erkende Jobcoachbedrijven tevens zelf een nader bericht.

Met vriendelijke groet,

namens Team Marktontwikkeling,
Maarten Freriks