Mastertour Loopbaankunde- Intellectuele verwondering

Mastertour Loopbaankunde- Intellectuele verwondering

29-01-2016
Blogs

Verwondering over een spellingsfout is de eerst confrontatie op een feest. Een scholier schrijft strafregels en moeder ontdekt dat de leerkracht een spellingsfout in het voorbeeld heeft neergeschreven. Op navraag moeder

Intellectuele verwondering

Binnen een paar dagen kom ik in drie situaties terecht die bij mij verwondering oproepen.

Verwondering over een spellingsfout is de eerst confrontatie op een feest. Een scholier schrijft strafregels en moeder ontdekt dat de leerkracht een spellingsfout in het voorbeeld heeft neergeschreven. Op navraag moeder vertelt scholier dat hij de spellingsfout wel had ontdekt maar dat de leerkracht had gevraagd deze regels over te schrijven. Bijval in de verontwaardiging en aanvulling van een oma die vertelt over een schouderophalende juf toen ze haar wees op een spellingsfout op het schoolbord. Vele meningen over niveau leerkrachten zijn de revue gepasseerd.

Een tweede situatie van verwondering ontstaat bij het verhaal van een collega die aangeslagen komt binnenlopen. In een uitslaggesprek was een ouder in huilen uitgebarsten. De uitslag gegevens wezen op hoge intelligentie bij de leerling.  Vermoeden was er wel geweest maar de bevestiging kwam bij de ouder hard aan. Persoonlijke invloeden op het leven van iemand met hoge intelligentie waren in dit gesprek naar voren gekomen.

De derde beleving van verwondering bereikte mij via de mailbox. Een mailbericht attendeert mij op 'breinstijl op het werk' met als bijlage een uitnodiging voor een workshop. Er wordt melding gemaakt van een online vragenlijst, die het mogelijk maakt om je eigen denk-/actiestijl te ontdekken. Vijftien verschillende breinstijlen, waaruit een individuele voorkeursstrategie qua denken en handelen kan worden aangeven. Deze methode kan leiden tot succesvol communiceren en vermeld uitspraken als: “Iedereen heeft zijn eigen brein-stijl, die is gebaseerd op dominante neurologische paden in het brein”. Diverse positieve reacties over deze methode zijn te vinden op het digitale netwerk.

‘Heb je er weleens bij stilgestaan hoe intelligent je bent? 

Hoe beïnvloedt dit je in je dagelijkse doen en handelen?

 

Bewustwording van je eigen intelligentie

Deze drie verwonderingen deden mijn interesse naar de betekenis en invloed van intelligentie nog meer aanwakkeren. Er zijn heel wat wetenschappelijke artikelen over onderzoeken naar intelligentie te vinden met diverse invalshoeken. Discussie of verdieping over dit onderwerp voert te ver voor dit blog. Maar ik zou graag meer te weten willen komen over de betekenis en invloed van intelligentie op persoonlijke loopbaankeuzes door te horen wat jij hiervan vindt!

Geef je reactie op onderstaande stelling via: leonied14@kpnmail.nl

Stelling:

“Bewustwording van eigen intelligentie leidt tot succeservaringen”