Platform Noloc Young Professionals

Voorwaarden Lidmaatschap Noloc Young Professionals


• Het NYP-lidmaatschap is toegankelijk voor studenten die deeltijd of voltijd aan een hbo-/wo-instelling studeren en daarbij een meerjarige studie volgen die aansluit op de loopbaanprofessie, alsook voor hen die niet langer dan 3 jaar geleden een dergelijke meerjarige studie die aansluit op de loopbaanprofessie aan een hbo-/wo-instelling succesvol hebben afgerond.
• De kosten van het NYP-lidmaatschap bedragen 50 euro per kalenderjaar, met daarnaast bij aanmelding eenmalig 25 euro inschrijvings- en administratiekosten.
• Omdat er sprake is van lidmaatschap van het NYP-platform - en niet de vereniging Noloc - hoeven NYP-leden niet de gedragscode van Noloc te onderschrijven en vallen ze niet onder het Noloc klachtenreglement. Tegelijkertijd kunnen ze niet opgaan voor hun beroepserkenning danwel gebruik maken van de mentoring-faciliteiten die Noloc biedt in de ondersteuning daarvan.
 

NYP-leden kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten van Noloc:


• digitale versie tijdschrift Loopbaanvisie, en de daaraan gekoppelde kennisbank van uitgeverij Kloosterhof (www.professioneelbegeleiden.nl)
• toegang tot kwaliteitskringen
• toegang tot buddy-systeem (nog op te zetten)
• toegang tot Meet-and-Greet-bijeenkomsten
• toegang tot bijeenkomsten van de Kennisprofessionals
• toegang tot webinars
• korting op loopbaancongres
• ontvangen Noloc nieuwsbrief

Meer informatie is te vinden op de platformpagina op onze website. Daarnaast hebben de NYP-leden toegang tot evenementen georganiseerd vanuit het Platform Noloc Young Professionals.

NYP-leden kunnen geen gebruik maken van de volgende Noloc-faciliteiten:
• toegang tot mentoring / certificering (vereist aspirant status) 
• toegang tot inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd door de ProgrammaCommissie 
• stemrecht