Leden

Vries

Karel de Vries

Werkgelukcoach, passiespeurder, loopbaankantelaar, onderstroomcoach
badge RLP
 • Loopbaanontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Re-integratie
 • Outplacement
 • Stress en burnout begeleiding
 • Beroepskeuze begeleiding
 • Sollicitatiebegeleiding
 • Training/opleiding
 • Ontwikkeling loopbaanbeleid

Contact

 • +31623708170 (vast)
 • +31623708170 (mobiel)
 • +31623708170 (werk)

https://www.karma2coaching.nl/aanbod-1/

Achterom 108 3995 EH HOUTEN

Het is mijn passie jou als werknemer, van 30 tot 55+, te helpen bij het ontdekken van een nieuw perspectief, door het vormgeven van jouw innerlijke drijfveren, talenten, competenties en skills in je huidige of toekomstige functie en het daarmee anders kijken naar je omgeving

Al 40 jaar word ik als begeleider getriggerd door de kansen c.q. mogelijkheden voor de mens als werknemer/ werkgever om zich verder te ontwikkelen. Dat innerlijke stemmetje dat blijft herhalen dat 'jij iets niet kunt, mag of doet' is voor velen de schijnbaar niet te passeren drempel om 'verder te gaan'.
Ik breng je naar de antwoorden op deze vragen:
"Wie ben ik (ten diepste)?"
"Wat wil en kan ik?"
"Waar doe ik dat het beste?"

Ik benoem mijzelf als systemisch coach, loopbaankantelaar, passiespeurder, werkgeluk- en zingevingscoach. Met mij ga je actief aan de slag. Ik luister, hoor en voel wat je zegt. Jij kiest in welke richting jouw ambitie vorm krijgt. Je gaat voor het positieve. Deze resultaten bereik je:
* Vinden van een passende functie
* Verbinding met je passie, zingeving
* Toekomstgericht leren denken
* Positief inzicht in jouw talent en potentieel
* Groei in vaardigheden en motivatie
* Gezondheid en succes gaan samen op
* Ontzorgen en energie overhouden
Je maakt een zelfonderzoek de #BlueScan, waarin de twee rapportages een unieke diepgang laten zien van jou op drie niveaus: inspiratie&leiderschap; management&werkstijl; competenties&skills. De uniciteit van het onderzoek is dat je diepere zelf tot uitdrukking komt, dus vaak je (on)bewuste verborgen kwaliteiten, talenten.

Jouw vraag over je loopbaan bevat deze kenmerken en aspecten voor de gezochte diepgang. Assertiviteit ofwel kansen zien, bespreken en benutten ervan. Balans werk/privé; voorkomen van stress en burn-out zijn hierin sleutelbegrippen. Er is altijd een weg, een richting voor jou.
Ik begeleid jou, soms met systemisch werk, daarom in:
* Leren positie in te nemen en verantwoordelijk te zijn voor jezelf, de manier waarop je werkt en vooral hoe je communiceert en jezelf verbindt met werkomgeving en leidinggevende(n). Welke deur of deuren maak jij open?
* Na een gezamenlijke en zorgvuldige analyse kies jij zorgvuldig welke authentieke competenties c.q. kwaliteiten je gaat verbreden en/of verdiepen.
* Verder bouw je aan de doorontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, waarmee jij sterker wordt en leert met onzekerheden om te gaan. Leren denken over jezelf, het onderkennen en ‘ontmoeten’ van verschillen, omgaan met veranderingen, waardoor een anticiperende en
proactieve houding ontstaat.
* Jezelf met deze zienswijze bovenal als rustpunt en centrum zien en van waaruit jij je huidige, volgende, toekomstige of nieuwe loopbaan vormgeeft.

Zelf groeide ik op in Amsterdam en Amstelveen. Na mijn diensttijd als onderofficier was ik all-round politiemedewerker in de regio Kennemerland. In deeltijd heb ik HBO en WO Bestuurskunde gestudeerd en voel me in controversiële werk- en leeromgevingen het best om de randen van mijn comfortzone op te zoeken.
De koppeling met ruime managementervaring in HR, coachen, begeleiden op verschillende niveaus en in veel verschillende organisaties, maakt dat ik me de ultieme loopbaanexpert voel. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van mijn cliënten met volle tevredenheid ander werk, een andere manier van werken, of soms de rol van ZZP hebben bereikt.

Horizon: Een langdurige werkplek, met een juiste manier van werken in samenwerking met een juiste en passende omgeving. Een win-win-win-situatie. Van innerlijke rust naar resultaat.