Leden

Selier RL

Astrid Selier RL

Eigenaar
badge RLP
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Begeleiding groepen
 • Externe jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Loopbaan coaching
 • Outplacement
 • Re-integratie eerste spoor
 • Re-integratie tweede spoor
 • Training op loopbaangebied
 • Bemiddeling
 • Competentiecoaching
 • Interne jobcoach
 • Toeleiding eerste spoor
 • Toeleiding tweede spoor
 • Toeleiding outplacement
 • Jobhunting
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Strategisch loopbaanadvies opdrachtgevers m.b.t. de organisatie

Contact

www.stimulanszz.nl

Laan van Ouderzorg 123 2352 HL LEIDERDORP

Prikkelt mens en organisatie

Ik ben Astrid, een ervaren CMI gecertificeerd Register Loopbaanprofessional.
Als loopbaanprofessional ben ik gespecialiseerd in:
Loopbaanbegeleiding: het begeleiden bij het maken van keuzes voor wat betreft het verdere verloop van de carrière. Een dynamisch proces dat bestaat uit het analyseren van de capaciteiten en de mogelijkheden van de persoon individueel in relatie tot de huidige functie en de arbeidsmarkt. De opdrachtgever is de persoon zelf of zijn/ haar werkgever. Het adviseren van de werkgever kan ook tot de mogelijkheden behoren.

Loopbaancoaching: het begeleidingsproces van individuen of groepen op de werkvloer. Dit gebeurt door analyse en verdere begeleiding. Het doel is verbeteren van het functioneren van de persoon of groep.

Re-integratie 2e spoor: het proces dat een persoon of een groep personen doorloopt om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Dit vindt plaats vanuit een niet werkende positie bij: ziekte, werkloosheid of ontslag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke kennis over de arbeidsmarkt , wordt er samengewerkt met de opdrachtgever en worden andere deskundigen ingezet. Stimulanszz zet hier het netwerk van de betrokkenen en het eigen netwerk in voor een optimaal resultaat.

Outplacement: het begeleiden van werknemers bij het vinden van een nieuwe passende baan. De aanleiding is ontslag in verband met een reorganisatie of maakt onderdeel uit van de vaststellingsovereenkomst. Tijdens outplacement trajecten van Stimulanszz is er aandacht voor verwerken en rouw voor de volgende stap kan worden gezet.

Als HR Adviseur verbind ik mijn ervaringen aan het ondernemerschap. In de praktijk blijkt een structurele aanpak omtrent personeelsbeleid lastig en een tijdrovende klus voor MKB bedrijven en ondernemers. Wetgeving verandert en daar moet adequate op geparticipeerd worden. Bij personeel denkt men snel aan hoge kosten, maar beter nog is om de vraag te stellen wat goed personeelsbeleid kan opbrengen.
Ik verbind mij op afroep aan uw onderneming, heeft u een HR vraagstuk dan kunt u mij daarvoor op afroep inschakelen.
Heeft u een vacature die lastig in te vullen is?
"U roept en ik kom in actie" !
Ik verbind me voor een bepaalde periode aan uw onderneming en neem zorgen weg zodat u kunt doen waar U goed in bent.
Als rode lijn in mijn carrière zit ‘Stimulans’: werken met mensen, het stimuleren van hun mogelijkheden, ontwikkeling, en het beste uit een ander en jezelf halen.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Maatschappelijke organisatie
 • Overheidsorganisatie
 • Particuliere markt