Leden

Dirix

Lucien Dirix

Zelfstandig ondernemer
badge RLP
 • Loopbaan coaching
 • Training op loopbaangebied
 • Docent op gebied van loopbanen
 • Begeleiding groepen
 • Outplacement
 • Loopbaan counselling
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Bemiddeling
 • Re-integratie tweede spoor
 • Toeleiding outplacement
 • Jobhunting

Contact

 • +31627218284 (mobiel)
 • +31627218284 (werk)

www.dirixconsultancy.com

Dorpsstraat 23 6271 BK GULPEN

Van werk naar werk

(Dreigend) ontslag gaat gepaard met onzekerheden. Dirix Consultancy ondersteunt werkzoekenden in hun carrièrevragen, op weg naar een nieuwe baan. De werkwijze is gebaseerd op coaching en advisering. Een traject richting werk kan onder andere de volgende componenten bevatten: persoonsanalyse, perspectiefverbreding, arbeidsmarktanalyse, netwerken, social media en jobhunting. Persoonlijke coaching loopt als een rode draad hierdoor heen. Cliënten worden intrinsiek en op een provocatieve manier gemotiveerd opdat zij enthousiast en succesvol op de arbeidsmarkt kunnen gaan opereren.

Cliënten kunnen meeliften op het netwerk van Dirix en zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de te ondernemen acties richting arbeidsmarkt. Een traject is maatwerk en kenmerkt zich door een intensief karakter.

Werkvelden

 • Overheidsorganisatie
 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt