Hilde Backus

Zelfstandig ondernemer
 • Begeleiding groepen
 • Competentiecoaching
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Loopbaan coaching
 • Training op loopbaangebied
 • Anders

Contact

 • +31 3 02942350 (privé)

http://www.wandelcoach.nl

Annie Romein Verschoorpad 3
4103VE, CULEMBORG, NL

Wandelcoachen is fantastisch!

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • NIP
[]