Caroline in 't Veld-van der Wees

Caroline in 't Veld-van der Wees

Zelfstandig ondernemer
Register Loopbaanprofessional
 • Loopbaan coaching
 • Loopbaan counselling
 • Onderzoek op gebied van loopbanen
 • Outplacement
 • Re-integratie eerste spoor
 • Training op loopbaangebied
 • Anders
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Externe jobcoach
 • Interne jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Re-integratie tweede spoor

Contact

 • +31 6 46056243 (mobiel)

http://Caroline in 't Veld Coaching

Dwarsweg 10
3951 KE, MAARN, NL

gezond in arbeid

Mijn naam is Caroline in ’t Veld, ik ben coach en je kan bij mij terecht voor loopbaanvragenen voor alle vragen die met vitaal in het leven willen staan te maken hebben!Tijd voor jou om eens een gesprek aan te gaan? Wil je wat ordening aanbrengen in allezaken die je bezighouden? Eens kijken of je nog op het spoor zit dat je ingezet had of dat jemisschien wil wijzigen? Misschien te druk met werk of andere zaken en geen tijd voor dingendie ook jouw aandacht verdienen? Hoe doe je dit? Hoe doe je op je werk, thuis en niet tevergeten in je sociale netwerk. Allemaal vragen waar jij misschien eens bij stil wil staan enonderzoeken of je opnieuw keuzes kan maken om met plezier en energie je weg tevervolgen.Tijd nemen om naar je work-life balance te kijken en opnieuw keuzes maken is niet altijd envoor iedereen gemakkelijk. Wel leuk om te doen!Gun het jezelf om daar tijd in te investeren voordat je energie verbruikt is! Maak eenafspraak en laten samen te kijken naar wat voor jou een goede en prettige manier is om teonderzoeken naar hoe jij je weg kan vervolgen op een manier die bij jou past.Bijzondere onderzoeken:HRV-lifestyle analyseWil je weten hoe het écht staat met jouw energiebalans? Op een betrouwbare manier inzichtkrijgen in je vitaliteit en handvatten ontvangen hoe deze te verbeteren?Dat kan met de HRV Lifystyle analyse. HRV staat voor Heart Rate Variability (variatie in dehartslag intervallen). Een meerdaagse meting waarop je kan zien hoe het met jouwenergiebalans is gesteld. Mede omdat je naast de meting een logboek bijhoudt zodat je heteffect kan aflezen van al je inspanningen.De rapportage wordt in een gesprek uitgebreidbesproken en geeft je doelen waarmee je je vitaliteit kunt verbeteren zowel op je werk als inje privéleven.Werkenergieanalyse®Deze analyse geeft inzicht in energiebronnen en in de factoren die energie kosten op zowelorganisatie- als functieniveau. Door het invullen van de analyse en de uitgebreideterugkoppeling in een persoonlijk gesprek ervaar je op welke zaken jezelf invloed kanhebben zowel op organisatie- als functie niveau.Het kan zinvol zijn de Werkenergieanalyse® aan het einde van het traject te herhalen(eindmeting) om het resultaat van de coaching in kaart te brengen.Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.Hartelijke groet,Caroline in ’t Veld06-46056243mail@carolineintveldcoaching.nl

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=52cd4a897ad1623204001720","firstName":"Caroline","lastName":"in 't Veld-van der Wees","position":{"lat":52.072285,"lng":5.3860947},"url":"\/leden\/caroline-in-t-veldvan-der-wees\/?id=52cd4a897ad1623204001720","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":true,"isRegisteredCareerProfessional2021":true,"isRegisteredJobCoach":false}]