Angelique Dekker

Angelique Dekker

Zelfstandig ondernemer
Noloc Erkend Loopbaanprofessional
tot 02-05-2020
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Competentiecoaching
 • Begeleiding groepen
 • Loopbaan coaching
 • Loopbaan counselling
 • Outplacement
 • Strategisch loopbaanadvies opdrachtgevers m.b.t. de organisatie
 • Training op loopbaangebied
 • Jobcoaching op de werkvloer

Contact

 • +31 6 20362687 (werk)
 • +31 06 20362687 (mobiel)

http://www.dekkerdevelopment.nl

Sweelinckplein 1
2517GK, 'S-GRAVENHAGE, NL

Maak Werk van Jezelf

Welkom bij Dekker Development, Praktijk in loopbaan & persoonlijke ontwikkeling
Zowel in je werksituatie als in je privéleven kun je het gevoel krijgen niet meer vooruit te komen of vast te zitten. Je merkt dat de situatie en omstandigheden niet vanzelf wijzigen en dat het nodig is er aandacht aan te geven. Vanuit wat er speelt in jou ondersteun ik bij het helder krijgen wat er aan de hand is. Je leert aandacht te krijgen voor signalen die van belang zijn en deze te onderzoeken. Hierdoor ontstaan er nieuwe inzichten en werken we naar een nieuw perspectief toe. Dit gebeurt op interactieve wijze met respect voor jouw proces. Er is aandacht voor denken, voelen, doen en 'zijn' afgestemd op jouw ontwikkelingsvraagstuk.

Loopbaan ontwikkeling
Een loopbaantraject levert een duidelijk beeld op van jouw unieke talenten, drijfveren, waarden, belemmeringen en uitdagingen. Daarmee kun je de volgende stap in jouw loopbaan bewust en concreet richting geven. We vertrekken vanuit het heden, staan stil bij het verleden waar relevant en richten ons op de gewenste richting van jouw ontwikkeling. Waar loop je nu tegen aan? Wat heeft jou dat te leren? Wat is werkelijk belangrijk om te gaan leven?Wat wil je bereiken en welke stappen kunt je zetten om dit voor elkaar te krijgen?

Aanpak
We zullen interactief met jouw doelstelling aan de slag gaan en vandaar uit de verdieping zoeken. Ik werk afwisselend met ‘denken-voelen-doen’ opdrachten zodat er op verschillende niveaus wordt gekeken naar jouw ontwikkelingsvraagstuk. Er wordt huiswerk gegeven met als doel te reflecteren, nieuwe inzichten en inspiratie op te doen.
Een loopbaantraject zal meestal 6-8 coaching gesprekken inhouden van maximaal 2 uur met een frequentie van 2 tot 3 weken in de praktijk aan het Sweelinckplein. Ook zijn er 'APK'- of loopbaan onderhoudgesprekken mogelijk waarin we stil staan bij jouw vraagstuk van dit moment. Er is afstemming op jouw behoeften. Wil je er meer over weten? Neem gerust contact met me op voor het inplannen van een vrijblijvende kennismaking.

Samengevat kun je loopbaan ontwikkeling gebruiken om:
•Zelfkennis op te doen;
•Persoonlijke groei en ontwikkeling te bevorderen;
•Bewust te worden van je mogelijkheden;
•Een balans te vinden tussen werk en privé;
•Loopbaankeuzes te maken;
•Verlangens om te zetten naar concrete acties.

Over mijzelf: 'Verbinden vanuit wat er is en mag groeien, is wat mij drijft.'

Na economisch opgeleid te zijn, vind ik op het snijvlak tussen mens en organisatie in Human Resource Management (HRM) mijn passie. Ik heb 20 jaar HRM-ervaring op het terrein van loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken, coaching, re-integratie processen, talentontwikkeling, management development, organisatieverandering en training bij commerciële en maatschappelijke organisaties.

Via een persoonlijke crisis in 2006 leer ik dat crisis uiteindelijk kracht geeft en eerder onbenut potentieel en kansen in jezelf weerspiegelt. Deze ervaring heeft verdieping in mezelf en ontwikkeling in coaching gestimuleerd. Ik heb een 2-jarige opleiding Intuïtieve Ontwikkeling, Algemene Coaching Opleiding afgerond en ben gediplomeerd Coach voor Loopbaan- en Persoonlijke Ontwikkeling. Ik heb een 3-jarige Jungiaanse Psychologie Opleiding afgerond die mijn kennis van de mens en zijn onbewuste verder heeft verdiept en verrijkt. Ik kijk naar de schaduw- en lichtzijde in ontwikkelingsvraagstukken en help je te kijken naar wat er nu toe doet in jezelf. Ik ben gewend vanuit perspectief te kijken en samen te werken aan ontwikkelingskansen. Niet als doel op zichzelf, wel vanuit het proces, wat jou past. Jij bent de regisseur van jouw leven en jij bepaalt de stappen. Voor meer informatie over mijn achtergrond zie LinkedIn

In 2013 start ik met veel enthousiasme mijn eigen Praktijk in loopbaan & persoonlijke ontwikkeling van waaruit ik mijn bijdrage richting mensen en organisaties aanbied. Mijn benadering in ontwikkelen:
Ik geloof in levensmoed: verantwoordelijkheid nemen voor zaken die zich aandienen via het leven in jezelf. Vanuit acceptatie van wie we zijn, te leren en durven te bewegen. Kwetsbaarheid en kracht gaan hierbij samen. Zo kunnen duurzame keuzes in werk en leven worden gerealiseerd. Via afstemming op jou als persoon en jouw vraagstuk gaan we interactief aan de slag. Dat gebeurt op prikkelende, sensitieve en creatieve wijze waarbij ik gebruik maak van verschillende leerwijzen in jouzelf: het denken, voelen, doen en zijn. Ik ga uit van zelfwerkzaamheid hetgeen betekent dat er via opdrachten en reflectie eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht. Zo word je gestimuleerd tot beweging en het realiseren van jouw wensen.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Particuliere markt
 • Maatschappelijke organisatie
 • Wetenschap

Fotogallerij

[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=5895fb803778fc00c8209e59","firstName":"Angelique","lastName":"Dekker","position":{"lat":52.0841015,"lng":4.2873397},"url":"\/leden\/angelique-dekker\/?id=5895fb803778fc00c8209e59","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":true,"isRegisteredJobCoach":false}]