Leden

Bonsing

Miriam Bonsing

Scholings- en werkgelegenheidsadviseur
badge RLP

Contact

  • 0614418511 (mobiel)

http://www.bonst.nl

Hullenbergweg 9 b 6721 AN BENNEKOM

Ik ben werkzaam als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon/zelfstandig adviseur (bonst.nl) en daarnaast in dienst bij SSWT (Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie) als Scholings- en werkgelegenheidsadviseur. In beide rollen houd ik mij bezig met loopbaanadvisering. Medewerkers die vallen onder de CAO timmerindustrie kunnen via SSWT loopbaantrajecten aanvragen. Medewerkers die werkzaam zijn in andere branches, kunnen mij benaderen voor een vrijblijvende intake.
Ik ben gespecialiseerd in loopbaantrajecten in het MKB en de maakindustrie.
Daarnaast ben ik gecertificeerd extern vertrouwenspersoon voor bedrijven. Bedrijven kunnen gebruik maken van mijn expertise op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ik geef workshops over PSA en ongewenst gedrag, adviseer en ondersteun bij beleid op PSA en vervul de rol van externe vertrouwenspersoon. Ik verzorg trainingen voor interne vertrouwenspersonen.

Loopbaanbegeleiding
Je wilt niet altijd hetzelfde werk doen, je hebt het op je huidige plek niet zo naar je zin of je wilt graag meer verantwoordelijkheden? Of misschien ziet je werkgever meer mogelijkheden voor jou, maar je hebt daarvoor extra scholing nodig. In al deze gevallen kan ik iets voor je betekenen.

Van werk naar werk
Je gaat er natuurlijk niet van uit, maar je kunt ook te maken krijgen met ontslag. Bijvoorbeeld vanwege een fusie, reorganisatie, faillissement of sluiting van het bedrijf waar je werkt. Het kan ook zijn dat je zelf wilt kijken naar ander werk. In dat geval kan ik je helpen bij het vinden van een nieuwe functie binnen of buiten de branche.

Extern vertrouwenspersoon
Bedrijven die een veilige en sociale werkomgeving willen voor de medewerkers kunnen mij inhuren. Ik ondersteun en adviseer bij het maken van beleid op psychosociale arbeidsbelasting en geef trainingen voor medewerkers en interne vertrouwenspersonen.