Leden

Goes

Tosca Goes

Register Loopbaanprofessional
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Begeleiding groepen
 • Bemiddeling
 • Bestuurder op gebied loopbanen
 • Competentiecoaching
 • Externe jobcoach
 • Interne jobcoach
 • Jobhunting
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Loopbaan coaching
 • Loopbaan counselling
 • Onderzoek op gebied van loopbanen
 • Outplacement
 • Re-integratie eerste spoor
 • Strategisch loopbaanadvies opdrachtgevers m.b.t. de organisatie
 • Toeleiding eerste spoor
 • Toeleiding outplacement
 • Toeleiding anders
 • Training op loopbaangebied
 • Anders
 • Toeleiding anders

Contact

 • +31628318279 (mobiel)
 • +31628318279 (werk)

http://inspiratos.nl/

Ark 23 5502 VJ VELDHOVEN

Waarvan gaat jouw 🧡 in de🔥? Ik help professionals zichtbaar te zijn op een manier die wél past! Op z'n Toscaans🍀

Ik help je graag om verder te komen!

Ben jij werkzoekende of baanveranderaar en heb je hulp nodig bij het vinden van die nieuwe baan? Neem dan contact op, zodat je het niet alleen hoeft te doen.

Weet je even niet meer wat er bij jou past? Tijd voor een (her)oriëntatie met jezelf? Wie ben je, wat kun je en héél belangrijk, wat wil je? Neem dan contact op, zodat je het niet alleen hoeft te doen.
Afhankelijk van wat voor jou werkt, help ik jou praktisch op weg, met gesprekken en opdrachten, als coach, mentor en als cheerleader!

Wat heb jij nodig een vakbekwaam curriculum vitae of wil je vindbaar zijn als professional via LinkedIn?
Met ‘t krachtig(er) maken van je cv en LinkedIn-profiel waardoor je aan tafel komt bij je potentiële werkgever.
Afspraak maken? Stuur een berichtje aan info@InspiraTos.nl of kijk eerst nog even op mijn website www.InspiraTos.nl
Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten!

Waarvan gaat jouw 🧡 in de🔥? Als Register Loopbaan professional Noloc help ik jou dit te (her)ontdekken🍀 Als ZichtbaarheidsCoach help ik professionals zichtbaar te zijn op een manier die wél past! Op z'n Toscaans🍀

Over mij:
Sinds 2007 ben ik werkzaam als gediplomeerd Loopbaan Professional, sinds 2010 vanuit m'n eigen bedrijf InspiraTos. Eerst parttime naast m'n dienstbetrekking en daarna gekozen om alleen nog maar te werken vanuit mijn eigen inspiratie. InspiraTos :)

I'd be happy to help you move forward!

Are you a job seeker or job changer and do you need help finding that new job? Then contact us, so you don't have to do it alone.

Don't know what suits you anymore? Time for a (re)orientation with yourself? Who are you, what can you do and very importantly, what do you want? Then contact us, so you don't have to do it alone.
Depending on what works for you, I help you practically, with conversations and assignments, as a coach, mentor and as a cheerleader!

What do you need a professional curriculum vitae or do you want to be found as a professional via LinkedIn?
By making your resume and LinkedIn profile more powerful, so that you come to the table with your potential employer.
Make an appointment? Send a message to info@InspiraTos.nl or first take a look at my website www.InspiraTos.nl
I am looking forward to meet you!

About me:
Since 2007 I have been working as a qualified Career Professional, since 2010 from my own company InspiraTos. First part-time next to my employment and then I chose to only work from my own inspiration. InspiraTos :)

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt
 • Vereniging
 • Wetenschap

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • Overig