Leden

Wolters-Munnink

Ingrid I.B. Wolters-Munnink

re-integratie coach
badge RLP
 • Loopbaanontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Jobcoaching
 • Re-integratie
 • Werkfit trajecten
 • Stress en burnout begeleiding
 • Beroepskeuze begeleiding
 • Sollicitatiebegeleiding

Contact

 • +31541533550 (vast)
 • +31630421666 (mobiel)
 • +31657752002 (werk)

http://zazwelzijn.nl

Provencelaan 7 7577 MX OLDENZAAL

Ik ben een breed georiënteerde, mensgerichte loopbaanprofessional. Ik heb zowel ervaring met het individueel coachen van diverse doelgroepen, het ontwikkelen en begeleiden van cliënten, als met het geven van trainingen. Ik vind het belangrijk om de cliënt, soms samen met zijn directe omgeving en rekening houdend met zijn mogelijkheden en kwaliteiten, optimaal te begeleiden richting de arbeidsmarkt. Maatwerk is hierbij voor mij een voorwaarde. Ik probeer aan te sluiten bij het perspectief van de cliënt en hem zelf te laten ontdekken hoe hij stappen vooruit kan zetten. Ik maak daarbij onder andere gebruik van: cirkeltechniek, schaalvraag, kernkwadranten, 360 gr feedback, succesverhalen, RET.Door de problematiek waar ik in mijn functie mee te maken krijg, weet ik dat het belangrijk is om inlevend, geduldig, creatief en doortastend te zijn, bovendien kan ik goed omgaan met conflictsituaties. Persoonlijke Eigenschappen: Zelfstandig, sociaal, spontaan, gedreven, enthousiast, verantwoordelijkheidsgevoel, inlevingsvermogen, resultaatgericht en oprecht. Vaardigheden: Observeren, analyseren, rapporteren, relativeren, uitdrukkingsvaardig (mondeling en schriftelijk) Belangrijkste kracht: Het aanspreken van het zelfvertrouwen en de zelfwerkzaamheid van de cliënt.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt