Leden

Klaas

Joke Klaas

Zelfstandig ondernemer
badge RLP

Contact

  • +31651066927 (vast)
  • +31651066927 (mobiel)
  • +31651066927 (werk)

http://www.werkenergiek.nl

Snoek 16 7623 KL BORNE

Doen wat werkt!

Mensen helpen hun eigen energie- en krachtbronnen te (her)ontdekken, dat maakt mij blij!

Als Noloc Register Loopbaanprofessional wil ik jou helpen bij het (her)vinden van je energie- en krachtbronnen en jouw werkgeluk. Ik help je de dieper liggende lagen in jezelf te onderzoeken en je innerlijke blokkades op te heffen, zodat jij weer kunt voelen wat er voor jou echt toe doet: jouw passie, verlangens en dat wat jou energie geeft! En ………..dat je daar dan vervolgens ook voor durft te gaan! En je dat hoeft echt niet altijd te leiden tot een loopbaanswitch. Je kunt je huidige werk ook mooier maken door te sleutelen aan de baan die je hebt en daarin slimme impactvolle keuzes te maken. Bijvoorbeeld aanpassingen in taken, relaties, je beelden over je eigen werk en de betekenis daarvan of de context waarin je werkt. Ik help je daar natuurlijk bij!

Mijn doelgroep zijn mensen vanaf MBO-werk en denk niveau, die loopbaanvragen hebben. Het is prima als daarnaast ook andere persoonlijke ontwikkelvraagstukken spelen bijvoorbeeld op het gebied van zelfvertrouwen, persoonlijke presentatie, assertiviteit, niet kunnen kiezen, of meer extern dan intern georiënteerd zijn.

De subsidieregeling sluit hier goed bij aan en geeft jou de kans om kosteloos bij je jezelf en je werk/loopbaan stil te staan! Dus: wil jij meer inspiratie uit je werk, loopbaan en/of de samenwerking met collega’s halen? Vul dan het contactformulier in!

______________________________________________________________________________________________________________________

SLIM REGELING – SUBSIDIE LEREN & ONTWIKKELEN voor het MKB

U wilt een aantrekkelijke werkgever zijn met een goede werksfeer, een modern personeelsbeleid en leidinggevenden die medewerkers motiveren. U wilt dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelen en bij uw organisatie blijven werken omdat ze het naar hun zin hebben. U wilt een leerrijke omgeving creëren, waarin medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden en een loopbaan kunnen volgen die bij hen én bij uw onderneming past. U wilt dat u medewerkers dingen leren waar ze meteen iets mee kunnen. U wilt uw medewerkers een beter inzicht geven in hun mogelijkheden door goede talentenscans en loopbaanadviezen.

Met de SLIM-subsidieregeling en de programma’s van Content Talent kunt u NU serieus werk maken van leren en ontwikkelen binnen uw bedrijf.
Want met de SLIM-regeling kunnen MKB ondernemingen subsidie (tot 80%) aanvragen voor het opzetten van loopbaan- en ontwikkelprogramma's voor hun personeel.

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan:
• Het ontwikkelen en invoeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met medewerkers in het bedrijf. Hieronder vallen ook adviesgesprekken of workshops die leidinggevenden helpen om betere ontwikkelgesprekken met medewerkers te voeren.
• Het uitvoeren van talenten- en ontwikkelassessments gericht op de wensen en mogelijkheden
• Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers. U krijgt daarmee een beeld van hun wensen, ambities en vaardigheden.
• Coaching van medewerkers en leidinggevenden.
• Het in kaart brengen van de scholingsbehoefte binnen uw bedrijf.

Nog even dit…
• De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen aanvragers: individuele MKB-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca & recreatie.
• Voor bedrijven tot 250 medewerkers.
• De subsidie bedraagt voor middelgrote ondernemingen 60% en voor individuele kleine ondernemingen 80% van de projectkosten (minimum € 5.000 – maximum € 24.999).
• Het programma loopt 5 jaar. u kunt elk jaar meedoen, dus vijfmaal aanspraak maken op €24.999.

Wilt u serieus werk maken van leren en ontwikkelen binnen uw bedrijf? Vult u dan het contactformulier in.

VERSTERK DE SUCCESFACTOR VAN UW BEDRIJF EN INVESTEER SLIM* IN UW MENSEN!

___________________________________________________________________________________________________________
OVERIGE DIENSTVERLENING
___________________________________________________________________________________________________________
1. WERKENERGIEANALYSE
Hiermee ontdek je:
• Hoe jouw werkenergiebalans eruit ziet: jouw energie- en stressbronnen over de organisatie, je team, je leidinggevende, je functie en je functietaken.
• Jouw overtuigingen en gedragspatronen en of deze helpend zijn voor jouw werkgeluk.
• Hoe je je energiebalans, tevredenheid en motivatie kunt verbeteren en welke acties daarin wel en niet effectief zijn.
• Wat voor jou haalbare doelen zijn.
• Of je een ontwikkelings- en/of opleidingsbehoefte hebt.
• Of je huidige baan nog wel bij je past.
• Hoe je doelgericht je carrière kunt sturen.
• Wat voor jou het meest waardevol is om mee aan de slag te gaan; met welke acties je de meeste impact bereikt.

EN JE MAAKT :
• Een actieplan, waarin je je keuzes vastlegt en waarmee je direct doelgericht aan de slag kunt gaan.

2. POTENTIEELANALYSE
 Gedragsanalyse
• Welk gedrag geeft je energie en welk gedrag kost je energie;
• In hoeverre past jouw voorkeursgedrag bij het benodigde gedrag voor een functie;
• Je leert andere gedragsstijlen beter herkennen en krijgt handvatten hoe je je communicatiestijl beter op de ander kunt afstemmen. Met als resultaat dat je de communicatie met andere mensen sterk kunt verbeteren!
 Drijfverenanalyse
• Wat heb jij nodig om in beweging te komen en te blijven, wat zijn jouw innerlijke motivatoren?
• Welke ingrediënten moeten er bij voorkeur in jouw zitten om daar plezier aan te kunnen beleven;
• Welke bedrijfsculturen passen goed / minder goed bij jou.
 Talenten-analyse
• Je krijgt inzicht in je talenten, non-talenten én blindspots (zelfkennis);
• Daarmee kun je voor jezelf bepalen welke talenten je verder wilt ontwikkelen (ambitie);
• Vervolgen kun je beter bepalen welke rollen, werkomgevingen en uitdagingen het beste bij je passen (plan).
Bij talenten gaat het hierbij om een natuurlijke begaafdheid of bekwaamheid tot iets, ook wel een gave genoemd (dit is iets wezenlijk anders dan een competentie!). Het kost meer energie en aandacht om een minder goed ontwikkeld talent te laten zien, dan een talent dat je van nature gemakkelijk afgaat.

RESULTAAT: inzicht in kwaliteiten en talenten, als ook in valkuilen/belemmeringen/non-talenten. Inzicht in de betekenis hiervan voor werk en loopbaan + hoe de eigen effectiviteit te verbeteren valt.

3. PERSOONLIJK ONTWIKKELTRAJECT
Coaching bij persoonlijke levensvragen en werkvragen. Reflectie, zelfinzicht en bewustwording staan centraal. Resultaat: bewustwording van kwaliteiten, als ook van valkuilen/belemmeringen. Hier effectiever mee leren omgaan.

4. LOOPBAANTRAJECT
Zicht krijgen op eigen unieke kwaliteiten, drijfveren en talenten in relatie tot werk.
Resultaat: persoonsprofiel, functieprofiel, loopbaanactieplan.

5. OUTPLACEMENTTRAJECT
In grote lijn bestaat een outplacementtraject meestal uit de verwerking van het verlies van uw huidige baan en een zelfanalyse waarin uw talenten en passies centraal staan. Vervolgens kijken we in welke richting deze (her)ontdekte talenten en passies wijzen. Aansluitend komen arbeidsmarktoriëntatie, netwerken, solliciteren en baanverwerving aan de orde.
Resultaat: persoonsprofiel, functieprofiel, actieplan arbeidsmarkt, opleidingsadvies, sollicitatiebegeleiding gericht op baanverwerving.

6. RE-INTEGRATIETRAJECT
Bij ziekte of werkloosheid.
Inhoud: verwerking emoties, in kaart brengen van talenten, drijfveren, als ook de overtuigingen ten aanzien van werkhervatting. Vertalen van het zelfinzicht naar een realistisch en haalbaar beroepsperspectief dat aansluit op de mogelijkheden, voorkeuren en de (rest)capaciteiten.
Resultaat: nieuwe toekomstperspectief uitgaande van uw mogelijkheden: persoonsprofiel, beroepsprofiel, actieplan, opleidingsadvies, Sollicitatiebegeleiding, baanverwerving.

Bij bovenstaand aanbod, bieden wij aan bedrijven en organisaties de volgende aanvullende dienstverlening:

7. TEAM APK
Dit is een dagprogramma dat bestaat uit verschillende samenwerkingsopdrachten in spelvorm, waarbij het team d.m.v. opdrachten op het eigen functioneren als team zal reflecteren. Bent u teamleider of onderdeel van een team en vindt u dat de olie af en toe wel eens ververst mag worden? Herkent u patronen zoals “Zo doen we het hier nu eenmaal” of “Zo zit ‘Jan’ nu eenmaal in elkaar” en zou u dat wel eens bespreekbaar willen maken?
Resultaten na één dag: meer kennis over jezelf en over elkaar; het ontdekken waar het team staat; in actie komen om samenwerking te verbeteren; meer plezier en energie.

8. TRAINING WERK EN PRIVÉ IN BALANS
Eén derde van het verzuim heeft een psychische achtergrond, veroorzaakt door omstandigheden thuis, op het werk of door een combinatie hiervan. In deze training wordt uw medewerker zich bewust van de huidige balans tussen werk & privé. Daarna leert hij/zij hoe deze balans kan beïnvloeden en verbeteren. De training richt zich in eerste instantie op bewustwording. Daarna staat gedragsverandering centraal.

Werkvelden

  • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
  • Overheidsorganisatie
  • Maatschappelijke organisatie
  • Particuliere markt
  • Vereniging
  • Wetenschap