Leden

Geerds

Erik Geerds

Van: Erik Geerds Verzonden: maandag 18 januari 2021 12:08Aan: Noloc Onderwerp: Re: Beƫindiging lidmaatschap NolocGeachte mevrouw Van der Zwan,In reactie op uw mail over de onterechte beƫindiging van mijn NOLOC lidmaatschap heb ik contact gehad met Wendy van Ooijen.Zij heeft mij geadviseerd u in een mail aan te geven dat dit niet de bedoeling is.Het schijnt dat ik in een "twilight-zone" zit (heel spannend).Mijn CMI registratie verliep op 2 november. De herregistratie is gerealiseerd.Kunt u mij bevestigen dat mijn lidmaatschap doorloopt en ik gewoon in aanmerking kom voor het nieuwe keurmerk?Alvast hartelijk dank.Met vriendelijke groet,Erik Geerds
badge RLP

Contact

  • +31646862565 (vast)
  • +31646862565 (werk)

http://www.jijbenthetzelf.nl

Vordensebeek 62 8033 DG ZWOLLE

Er (in)direct aan bijdragen dat medewerkers met plezier (weer) vooruit kunnen in hun loopbaan, dat is mijn drive! Dankzij kwaliteiten als resultaatgerichtheid, sensitiviteit en klantgerichtheid, mijn stevige ervaring als adviseur en mijn ontwikkelingsgerichtheid, ben ik in staat om als adviseur verschil te maken voor de medewerker en de organisatie als geheel.

Werkvelden

  • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
  • Overheidsorganisatie
  • Maatschappelijke organisatie
  • Particuliere markt
  • Wetenschap